Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas jūras medicīnas centra finansiālā stāvokļa optimizācijas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Financial Position Optimization Possibilities at the Latvian Maritime Medicine Centre”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Anotācija Diplomdarba tēma ir Latvijas jūras medicīnas centra finansiālā stāvokļa optimizācijas iespējas. Diplomdarba pētījuma objekts ir Akciju Sabiedrība Latvijas jūras medicīnas centrs. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Akciju Sabiedrības Latvijas jūras medicīnas centrs finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Latvijas uzņēmuma Akciju Sabiedrība LJMC finanšu rādītājus, konstatēt problēmas un sniegt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa optimizācijai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, diplomdarbā ir veikti šādi uzdevumus: pamatot finanšu analīzes veikšanas nepieciešamību, teorētiski aplūkot uzņēmumu finanšu analīzes metodes, izpētīt AS LJMC darbošanās sfēru, specifiku un piedāvātos pakalpojumus, veikt AS LJMC finanšu analīzi, spriežot pēc analīzes rezultātiem, izdarīt secinājumus par uzņēmuma finansiālo stāvokli, konstatējot problēmas un trūkumus, izpētīt problēmu rašanās cēloņus, sniegt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai, veikt pētījumu izvirzīto priekšlikumu lietderības noteikšanai. Diplomdarbu veido trīs daļas. Darba pirmajā daļā aplūkota finanšu analīzes būtība, mērķi un uzdevumi, kā arī teorētiski aplūkotas uzņēmuma finanšu analīzes metodes. Otrajā daļā sniegts priekšstats par pētāmo uzņēmumu un analizēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, izmantojot pirmajā daļā aprakstītās metodes. Diplomdarba trešajā daļā ir veikts pētījums par uzņēmuma finanšu stāvokļa optimizācijas iespējām, kā arī, sniegti priekšlikumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Kopējais diplomdarba apjoms ir 72 lapaspuses, darba izstrādei izmantots 31 literatūras avots. Darbs satur 31 tabulu, 15 attēlus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi finanšu analīze, rentabilitāte, likviditāte, maksātspēja.
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis, profitableness, liquidity, paying capacity.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2012 14:19:58