Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Energoefektīvi skolu ēku inženiersistēmu risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Energy-efficient solutions of building systems of schoolhouses"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Vrubļevskis
Recenzents A.Greķis
Anotācija Maģistra darbā izpētot esošo un esošo renovēto skolu inženiersistēmu projektu risinājumus, to trūkumus un nepilnības, radušās projektēšanas procesā, izmantojot esošo normatīvo bāzi kontekstā ar izpētītiem progresīviem risinājumiem un izmantojot jaunākās atziņas par efektīvu skolu darba organizāciju, izstrādāti ekonomiski efektīvi skolu inženiersistēmu projekta risinājumi. Šie projekta risinājumi dod iespēju sakārtot normatīvo bāzi izglītības iestāžu ēku inženiersistēmu funkcionāli un ekonomiski efektīvu projektu izstrādāšanai, pareizi noformulēt normatīvās prasības projektēšanas procesā. Šī uzstādījuma nepieciešamību diktē iepriekšminētie skolu inženiersistēmu projektu neefektīvie risinājumi, kam cēlonis nesakārtoti esošie normatīvi izglītības iestāžu projektēšanas jomā, kurus izmantojot to traktējums un interpretācija ir dažādi un pretrunīgi saprotami, kā pašu esošo normatīvu definējumi. Pētījums praktiski aptver skolu ēku visu siltumenerģiju izmantojošo inženiersistēmu risinājumu problemātiku un, galvenokārt, tieši to energo un ekonomiskās efektivitātes aspektā. Līdz ar to darbs kvalificējams, kā inženierpētījums praktiskam pielietojumam izglītības iestāžu ēku inženiersistēmu renovācijas projektu izstrādāšanai šodien un perspektīvē uz tuvākajiem 15 gadiem, kad pēc šī termiņa būs nepieciešams renovēt šodien renovētās un būvētās inženiersistēmas. Uz to laiku uzrodoties jaunām atziņām un tehnoloģijām atkal būs nepieciešamība mainīt arī šodienas atziņas. Par maģistra darba saturu ziņots 53. RTU Studentu zinātniski-tehniskās konferences SGŪT sekcijas sēdē 2012.gada 11.aprīlī. Maģistra darba apjoms 61 lpp. Darbā tika izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi apkure, skola energoefektivitāte,
Atslēgas vārdi angļu valodā heating, energoefeciency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 10:00:09