Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma „AD Hunters Latvia” darbinieku prezentācijas mākslas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing staff presentation art at the company “AD Hunters Latvia””
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kučma A., Uzņēmuma AD Hunters Latvia darbinieku prezentācijas mākslas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja: Gailīte S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 96 lpp. Diplomprojekta apjoms: 96 lapas; darbā iekļautas 17 tabulas; 19 attēli; darbam pievienoti 26 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 117 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, vispārējā un speciālā literatūra, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, publiski pieejamās datu bāzes, oficiālā statistika, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēju lekciju materiāli, uzņēmuma nepublicētie materiāli, kā arī diplomprojekta autores veiktie speciālie apsekojumi, t.i. aptaujas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums un veikta uzņēmuma darbinieku prezentācijas mākslas analīze. Teorētiskajā daļā aprakstīts un analizēts prezentāciju veidošanas process un personāla apmācību veidi un metodes. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti astoņi projekti jeb apmācības varianti uzņēmuma darbinieku prezentācijas mākslas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma "AD Hunters Latvia" darbinieku prezentācijas mākslas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing staff presentation art at the company "AD Hunters Latvia"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2012 14:18:39