Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Tatjanas Gudkovas diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomdarba mērķis: izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA Lauma Fabrics ražošanas darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem; kopā ir 74 lapas, 3 pielikumi, 20 tabulas un 31 attēls, izmantotas 6 formulas; izstrādājot darbu tiek izmantoti 28 literatūras avoti. Analītiskā daļā tiek analizēta SIA Lauma Fabrics uzņēmējdarbība, finansiālais stāvoklis, mārketinga aktivitātes, izmantojot uzņēmuma datus no 2008.gada līdz 2010.gadam, kā arī citus nepublicētus uzņēmuma materiālus. Tiek izvirzītas uzņēmuma problēmas un priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti un novērtēti analītiskajā daļā izvirzītie priekšlikumi. Šajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi: iegādāties vienu pamatlīdzekļa vienību, ar mērķi paaugstināt ražošanas efektivitāti, izstrādāt reklāmas projektu medicīniskajām precēm, lai palielinātu uzņēmuma produkcijas apgrozījumu un peļņu, samazināt uzņēmuma pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. Tehnoloģiskā daļā tiek aplūkota uzņēmuma SIA Lauma Fabrics mājas lapas modernizācija un E-veikala izveidošana. Tiek pamatots projekta noderīgums. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski un to samazināšanas pasākumi, ka arī rēķināti nepieciešami līdzekļi, lai īstenotu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļā ir iekļauti tabulas, attēli un grafiki, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus.
Atslēgas vārdi Ražošana, uzņēmējdarbība, vadība, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Production, enterprise, management, economy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 19:26:12