Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma pārbaudes procedūras atzītā komersanta statusa iegūšanai”
Nosaukums angļu valodā “Procedures of Control in the Company for Acquiring the Status of Authorised Economic Operator”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Uzņēmuma pārbaudes procedūras atzītā komersanta statusa iegūšanai. Diplomdarbu izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 4.kursa studente Agita Krēsliņa. Pieaugot starptautiskās tirdzniecības apjomiem un starptautiskā terorisma draudiem, pieaug arī muitas dienestu darba apjomi. Lai daļēji atvieglotu muitas dienestu darbu un paaugstinātu nacionālās drošības līmeni, Eiropas Kopiena izveidoja jaunu sertifikātu veidu atzītā komersanta sertifikātu. Ņemot vērā, to, ka AEO sertifikāti tiek izsniegti salīdzinoši nesen, sertifikācijas procesā vēl joprojām ir vērojamas dažāda veida nepilnības, līdz ar to, diplomdarba mērķis ir izpētīt atzītā komersanta statusu, izanalizēt AEO sertifikāta iegūšanas procedūru un kritērijus, kuriem ir jāatbilst komersantiem, kuri piesakās AEO sertifikāta iegūšanai, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus AEO sertifikācijas procedūras uzlabošanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, ir noteikti šādi uzdevumi: iepazīties ar atzītā komersanta jēdzienu, tā lomu muitas dienestu darbā un vietu starptautiskās drošības nodrošināšanā; apskatīt un izanalizēt AEO sertifikātu veidus un iepazīties ar atzīto komersantu priekšrocībām; izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta iekšējos dokumentus, kas nosaka atzītā komersanta sertifikāta izsniegšanas procedūras kārtību; konstatēt un analizēt AEO sertifikācijas procesa problēmas; izskatīt un izanalizēt AEO sertifikāta piešķiršanas kritērijus; izvērtēt komersanta X atbilstību AEO sertifikāta piešķiršanas kritērijiem; sniegt priekšlikumus konstatēto problēmu, AEO sertifikācijas procesā, risināšanai un sertifikācijas procesa uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir atzītā komersanta statuss, bet pētījuma priekšmets atzītā komersanta statusa piešķiršanas procedūra un kritēriji. Darba praktisko vērtību raksturo atzītā komersanta statusa piešķiršanas procedūrā konstatētās problēmas un nepilnības, to analīze un izstrādātie priekšlikumi procedūras uzlabošanai. Darbs sastāv no 3 daļām un to nodaļām, kopā sastādot 77 lappuses, kuras ietver sevī 5 tabulas un 2 attēlus, tāpat darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomdarba pirmajā daļā tiek noskaidrots atzītā komersanta jēdziens, tā priekšrocības, sertifikāta iegūšanas procedūra un analizēts izsniegto sertifikātu skaits. Otrā daļa sastāv no AEO sertifikāta izsniegšanas kritēriju analīzes un komersanta atbilstības kritērijiem noteikšanas. Trešajā daļā tiek meklēti risinājumi AEO sertifikācijas procesā konstatēto problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi atzītais komersants
Atslēgas vārdi angļu valodā authorised economic operator
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 12:10:32