Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Ekonomikas izmaiņu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Impact of economic changes on the Latvian real estate market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore S.Jansone
Recenzents Asoc.prof. L.Ādamsone
Anotācija Bakalaura darba Ekonomikas izmaiņu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā galvenais mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma tirgus attīstību pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, Latvijas iestāšanās ES, kā arī ekonomiskās krīzes apstākļos. Nekustamā īpašuma tirgus šobrīd stagnē un iedzīvotāji ir ieņēmuši nogaidošu pozīciju, kas kavē tā attīstību, tāpēc nekustamā īpašuma tirgus izpēte ir aktuāla un nozīmīga tēma, kuras pētīšanas procesā var saprast, kādā attīstības etapā atrodas nekustamā īpašuma tirgus, un, ko var uzsākt tā attīstības līmeņa stimulēšanai un uzlabošanai. Lai pētīšanas process būtu vēl efektīvāks, ir jāņem vērā arī to, ka nekustamā īpašuma tirgus ir atkarīgs no ekonomiskā stāvokļa valstī. Izpētot ekonomiskās izmaiņas svarīgākos aspektus, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgu, var veicināt tā efektīvu darbību un attīstību. Bakalaura darba gaitā ir izpētīts nekustamā īpašuma tirgus laika periodā no 1990. gada sākuma līdz 2011. gadam. Darba pētījuma procesā ir izpētīti un izanalizēti demogrāfiskie, ekonomiskie un politiskie faktori, kas ietekmē izmaiņas nekustamā īpašuma tirgū, kā arī izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma tirgus attīstības veicināšanai. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā darba nodaļā tiek izpētīta nekustamā īpašuma tirgus būtība, tā iedalījums un raksturojums, kā arī tiek veikts nekustamā īpašuma attīstības tendences pētījums, un tiek apskatīti nekustamā īpašuma tirgus vērtību ietekmējošie faktori. Otrā nodaļa tiek veltīta praktiskajam pētījumam. Praktiskā nodaļa tiek sadalīta divās lielās apakšnodaļās, kurās tiek apskatīta nekustamā īpašuma tirgus attīstība laika periodā no 1990. gada līdz 2003. gadam un no 2004. gada līdz 2011. gadam. Pirmajā periodā tiek aizskarti tādi nozīmīgi nekustamā īpašuma tirgu ietekmējošie faktori kā namīpašumu denacionalizācija, valsts un pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju privatizācija. Otrais periods balstās uz ekonomisko stāvokli valstī pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, līdz pat pasaules ekonomiskai krīzei. Šajās divās apakšnodaļās tiek parādīta nekustamā īpašuma tirgus atkarība no ekonomiskā stāvokļa valstī. Bakalaura darbs sastāv no 57 lapaspusēm, 22 attēliem, 8 tabulām, 1 formulas. Literatūras sarakstā iekļauti 36 avoti.
Atslēgas vārdi Ekonomikas izmaiņu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of economic changes on the Latvian real estate market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 14:29:28