Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Siltumizolācijas ietekme uz saules siltuma sistēmas efektivitāti"
Nosaukums angļu valodā "Influence of thermal insulation on solar heating systems efficiency"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs P.Šipkovs
Recenzents I.Škapare
Anotācija Maģistra darba Siltumizolācijas ietekme uz saules siltuma sistēmas efektivitāti mērķis noteikt dažādu sistēmas posmu siltumvadamības ietekmi uz saules siltuma sistēmas efektivitāti Latvijas klimatiskajos apstākļos. Darbā tika izmantotas dinamiskās modelēšanas un analizēšanas programmas, lai noteiktu saules siltuma sistēmas saražotās enerģijas un siltuma zudumu atkarību no saules kolektora, cauruļvadu kontūra un akumulācijas tvertnes siltumvadītspējas koeficientiem. Metereoloģiskie dati tika apkopoti saules enerģijas testēšanas poligonā Fizikālas Enerģētikas Institūtā. Vairāku gadu meteroloģiskie dati tika apstrādāti un ievietoti Polysun modelēšanas programmā. Simulēšanas rezultāti tika salīdzināti ar saules kolektoru datiem, kuri tiek testēti reālajos apstākļos saules enerģijas testēšanas poligonā. Rezultāti analizēti izmantojot tabulu aprēķinu programmas palīdzību, un tika noteiktas vairākas likumsakarības. Saules kolektoru ražības atkarība no 0 saules kolektoru optiskās efektivitātes, c1 lineārā un c2 kvadrātiskā siltumvadītspējas koeficienta tika noteikta Baltijas valstu reģionam. Pēc dotās likumsakarības noteikšanas, 0, c1 un c2 raksturlielumus iespējams izmantot kā kritērijus saules kolektoru kvalitātes salīdzināšanai. Tika noteikta siltuma zudumu atkarība saules kolektoru cauruļvadu kontūrā no cauruļvadu siltumvadītspējas koeficienta, ņemot vēra saules kolektora saražotās siltumenerģijas daudzumu. Siltuma zudumu atkarība no siltumvadītspējas koeficienta tika noteikta dažāda tipa akumulācijas tvertnēm saules siltuma sistēmās. Veiktā pētījumā rezultāti tiek izmantoti saules siltuma sistēmu optimizācijai Latvijas klimatiskajos apstākļos. Maģistra darba apjoms 61 lpp., 3 pielikumi, 3 darba rezultātu ziņojumi, 8 publicēti darbi. Darbā tika izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi saules siltuma sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā solar thermal systems, solar heating systems
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 15:32:06