Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma „X” personāla atlases un apmācības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Personnel selection and training project in the company "X"”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents MBA, pr.doc. D.Aramina
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Oksana Bočkova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psyh. lekt. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: SIA Fenikss-KO personāla atlases un apmācības projekts Diplomprojekta apjoms: 69 lpp, 4 tab., 8 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti dažāda autora latviešu un angļu literatūras avoti, tai skaitā LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī SIA Fenikss-KO publicētie un nepublicētie dati. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par metāla un metālapstrādes nozari, SIA Fenikss-KO uzņēmuma un organizatoriskās struktūras, kā arī iekšējās un ārējās vides raksturojumu, personāla vadības procesu SIA Fenikss-KO un darba aizsardzības nodrošinājumu uzņēmumā. Teorētiskajā daļā tika izpētīts dažādu autoru publicētie viedokļi, teorētiskās nostādnes par personāla atlasi un apmācībām, to modeļi un metodes, kur par pamatu tika pielietoti projektu aprēķinu daļā. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti projekti – SIA Fenikss-KO personāla atlases kritērijs un jauns amata apraksts metālmateriāla metinātāja amatam. Pamatojoties uz autores veikto speciālo apsekojumu (aptaujas anketu), kas tika veikti autores vadībā, izstrādāti projekti – individuālās apmācības pārrunas un darbinieku apmācības, attīstības plāns viena gada ietvaros. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bočkova O. SIA Fenikss-KO personāla atlases un apmācības projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga, RTU, 2012. – 69 lpp.
Atslēgas vārdi SIA Fenikss-KO personāla atlases un apmācības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The selection and training of personnel at Fenikss-KO Ltd. company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 11:21:48