Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu sistēmas ietekmes analīze uz pašvaldību funkciju izpildi”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Tax System Influence to Local Governments Function Performance”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Križanovska, Krāslavas novada domes galvenā grāmatvede
Recenzents V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba mērķisir vispārēji raksturot, analizēt un aprakstīt nodokļu sistēmu kā būtiskāko pašvaldību funkciju izpildes ietekmējošo faktoru. Lai sasniegtu izvirzīto bakalaura darba mērķi tiks veikti šādi uzdevumi: tika izpētīta nodokļu sistēma, tās būtība un jēdziens; veikta nodokļu sistēmas regulējošās tiesiskās bāzes analīze; tika izpētītas pašvaldību funkcijas; izpētīta un apkopota ar nodokļu sistēmas mērķiem un pašvaldību funkcijām saistīta likumdošana; izstrādāti priekšlikumi un secinājumi nodokļu sistēmas ietekmē uz pašvaldību funkciju izpildi. Izvēlētā bakalaura darba tēma ir ļoti aktuāla, jo pašvaldību funkciju kvalitatīva izpilde ir tieši saistīta ar nodokļu sistēmas pareizo darbību, jo ieņēmumi no nodokļu iekasēšanas ir vieni no galvenajiem ieņēmumiem valsts pamatbudžetā, tostarp vietējos budžetos. Veidojot pareizu nodokļu politiku, valsts gan tieši, gan netieši ietekmē Latvijas iedzīvotāju labklājību. Bakalaura darbs ir uzrakstīts uz 66 lappusēm, darbā tika izmantotas 2 formulas,14 tabulas, 22 attēli, 30 literatūras avoti. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatītanodokļu sistēmas struktūra, pašvaldību ieņēmumus nodrošinošie nodokļu veidi, kā arī izpētīti nodokļu reglamentējošie likumi. Otrajā nodaļā tiek veikta pašvaldību funkcijas definīcijas interpretācija, ka arī raksturotas pašvaldību kompetence un tai deleģētās funkcijas. Bakalaura darba trešajā nodaļā tiek analizēti pašvaldību administrēto nodokļu iekasēšanas principi un noteikti nodokļu iekasēšanas perspektīvi. Lai labāk izprastu nodokļu iekasēšanas struktūru ir izveidotas dažādas tabulas un grafiski parādīti attēlos. Savukārt, ceturtajā nodaļā tiek analizēta un sintezēta nodokļu sistēmas ietekme uz pašu pašvaldības funkciju izpildi. Par pamatu izpētei tiek ņemta Krāslavas pašvaldības budžets par 2009.-2011.gadiem. Bakalaura darba atslēgvārdi:pašvaldību funkcijas, nodokļu sistēma, budžets.
Atslēgas vārdi pašvaldību funkcijas, nodokļu sistēma, budžets.
Atslēgas vārdi angļu valodā functions of municipalities, tax system, budget.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 14:39:12