Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Bankrota prognozēšanas modeļi un to izmantošanas iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Bankruptcy prediction models and their application possibilities in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
Anotācija Bakalaura darbā "Bankrota prognozēšanas modeļi un to izmantošanas iespējas Latvijā" darba autore, pamatojoties uz visos uzņēmumu pastāvēšanas laikos aktuālo problēmu, bankrota draudi, pēta bankrota prognozēšanas modeļu piemērotību Baltijas uzņēmumiem. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt bankrota prognozēšanas modeļu piemērotību uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanai. Darba pirmajā daļā tiek apkopota teorētiskā bāze par bankrota prognozēšanas modeļiem. Otrajā daļā tiek veikti aprēķini izmantojot Baltijas biržas Oficiālajā sarakstā iekļauto uzņēmumu gada finanšu pārskata datus, kā arī iegūto rezultātu analīze. Nobeigumā pievienoti secinājumi un priekšlikumi, kas autorei radušies darba procesa laikā. Lai īstenotu darbā noteiktos uzdevumus un mērķi, autore izmantojusi teorētisko un empīrisko pētījumu metodes, kā arī statistikas datu apstrādes metodes. Teorētiskajai un statistiskajai bāzei galvenokārt izmantoti pieejamie elektroniskie resursi, zinātniskā literatūra un zinātniskie raksti, likumdošanas akti, periodiskie izdevumi un uzņēmumu finanšu pārskatu dati. Darbs sastāv no 78 lappusēm, 20 tabulām. Darbā izmantoti 42 literatūras avoti un pievienoti 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi Bankrota prognozēšanas modeļi, bankrots, maksātnespēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Bankruptcy prediction models, bankruptcy, insolvency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 13:37:08