Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu finanšu grāmatvedības uzskaites procesu optimizācija un efektivitātes paaugstināšana”
Nosaukums angļu valodā „Optimization and improvement of efficiency of financial accounting processes in Riga municipality institutions”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc. J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Natālija Šavčenko Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: pr.docents, Jānis Mežiels Bakalaura darba tēma ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu finanšu grāmatvedības uzskaites procesu optimizācija un efektivitātes paaugstināšana. Tēmas aktualitāti raksturo šodienas situācija Latvijā, kad valstij un pašvaldībām jārisina jautājumi, kas saistīti ar budžeta izdevumu samazināšanu. Darbam ir divas daļas teorētiskā un analītiskā. Pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā informācija par organizatorisko struktūru, inovācijām, grāmatvedības kārtošanu un dokumentu noformēšanu, kā arī par pašizmaksu kalkulāciju.. Otrajā daļā autore pēta grāmatvedības reorganizācijas nepieciešamību, to ietekmi uz budžeta sastādīšanu un gada pārskata veidošanu, analīzē centralizācijas procesa posmus. Izvērtē centralizācijas priekšrocības un trūkumus. Analizē darba resursu efektivitātes pasākumus, kas tika plānoti laika posmā no 2012. gada līdz 2013.gadam un to ietekmi uz pašvaldības darbu un budžeta līdzekļu plānošanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta elektronisko rēķinu ieviešanai un tiek veikts izmaksu salīdzinājums papīra rēķinu apstrāde ar elektroniskajiem rēķiniem. Noslēgumā autore apkopo secinājumus un izvirza priekšlikumus. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, izmantojot speciālo ekonomisko literatūru latviešu valodā, kā arī LR normatīvus aktus un elektroniskus resursus. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapām. Bakalaura darbā iekļauti 16 attēli, 12 tabulas un 1 formula. Darbam ir 2 pielikumi. Bakalaura darbs var tikt izmantots gan kā teorētisks, gan kā praktisks informatīvs avots lielu uzņēmumu, pašvaldības iestāžu vai ministriju finanšu grāmatvedības uzskaites reorganizācijā.
Atslēgas vārdi Gramatvedība, grāmatvedības procesu optimizācija, elektroniskie rēķini
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting, accounting process optimization, e-invoicing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 09:57:38