Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas publisko finanšu ilgtspējas novērtējums”
Nosaukums angļu valodā „Assessment of sustainability of public finances in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. M. Šenfelde, zin. konsultants J. Kekļa
Recenzents Dr.oec. T. Survilo
Anotācija Maģistra darbā autore pēta publisko finanšu ilgtspējas jautājumus. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas. Darba nobeigumā autore izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek apskatītas fiskālās ilgtspējas teorētiskās pamatnostādnes, tai skaitā dinamiskais budžeta ierobežojums, un analizētas publisko finanšu ilgtspējas definīcijas. Darba autore apskata publisko finanšu ilgtspējas novērtēšanas metodes un analizē publisko finanšu ilgtspējas novērtēšanas metožu problēmas. Analītiskajā daļā darba autore analizē Latvijas publisko finanšu galvenos riskus un to ietekmi uz Latvijas publisko finanšu ilgtspēju. Zinātniski praktiskajā daļā darba autore veic Latvijas publisko finanšu ilgtspējas novērtējumu un sniedz priekšlikumus Latvijas publisko finanšu ilgtspējas uzlabošanai. Maģistra darba rezultātā darba autore nonāk līdz secinājumam, ka Latvijas publisko finanšu ilgtspēja ir ievērojami uzlabojusies salīdzinājumā ar 2009. gada Eiropas Komisijas veikto novērtējumu. Balstoties uz autores veikto novērtējumu Latvija ir vērtējama kā valsts ar vidēji augstu risku attiecībā uz publisko finanšu ilgtspēju, jo tās sākotnējā budžeta pozīcija ir jāturpina uzlabot. Darba apjoms ir 81 lapas un ietver 20 attēlus un 5 tabulas.
Atslēgas vārdi publisko finanšu ilgtspēja, dinamiskais budžeta ierobežojums, ilgtspējas indikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability of public finances, intertemporal budget constraint, sustainability indicators
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 19:14:57