Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA „Demvar” finansiālā stāvokļa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Financial Position in ”Demvar” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Uzņēmuma SIA „DEMVAR” finansiālā stāvokļa analīze. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir pamats pareizai uzņēmuma vadīšanai un tā nākotnes perspektīvu nodrošināšanai, tādēļ autors nolēma izpētīt uzņēmuma finanšu situāciju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba gaitā teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīze, bankrota diagnostikas, kā arī no apgrozāmo līdzekļu analīze. Praktiskajā daļā autors veica uzņēmuma gada pārskatu analīzi par 2007., 2008., 2009. un 2010. gadu novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamo periodu laikā, un mēģinot noteikt to izmaiņu cēloņus, kā arī veica finanšu analīzi ar mērķi uzlabot un pilnveidot uzņēmuma finanšu darbību. Turpinājumā autors veic uzņēmuma finanšu analīzi aprēķinot likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītājus, veica bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi. Šajā nodaļā autors izteica piedāvājums finanšu situācijas uzlabošanai, kuru varētu izmantot analizētā uzņēmuma vadība turpmāko finanšu lēmumu pieņemšanā. Diplomdarba apjoms ir 61 lappuses, neskaitot pielikumus, tas sastāv no 3 daļām. Darbā ir izmantotas 24 tabulas, 18 attēli un 27 formulas.
Atslēgas vārdi SIA DEMVAR finansiālā stāvokļa analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Financial Position in Demvar Ltd.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 15:34:52