Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums " Fizisko personu ienākumu kontroles efektivitātes nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā " Ensuring effectiveness of physical persons’ income control in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof.Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.J.Komkova
Anotācija Jeļenas Fiļimonovas maģistra darba tēma ir Fizisko personu ienākumu kontroles efektivitātes nodrošināšana Latvijā. Fizisko personu ienākumu kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests ar mērķi nepieļaut nodokļu saistību nepildīšanas līmeņa pieaugumu un veicināt brīvprātīgas nodokļu saistību izpildes līmeņa pieaugumu. Ar fizisko personu ienākumiem ir saistīti divu veidu obligātie maksājumi valsts budžetā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālas apdrošināšanas obligātas iemaksas. Fizisko personu ienākumu kontrolei veltīta daudz mazāka uzmanība nekā juridisko personu kontrolei, bet dati par iekasēto nodokļu apjomiem liecina, ka 2010.gadā iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un obligāto sociālo maksājumu īpatsvars sastādīja 53,1% no kopējo iekasēto nodokļu apjoma. Fizisko personu ienākumu kontroles pilnveidošanas jautājums Latvijā ir aktuāls, iemesli tam ir sekojoši vāja skaidras naudas darījumu un uzkrājumu kontrole, nelieli sodi par likumos noteiktu saistību izpildi, nav atskaites punkta, ar kuru sākt fizisko personu ienākumu un izdevumu atbilstības kontroli, cīņa ar korupciju un nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu. Ar fizisko personu kontroli ir saistītas sekojošas problēmas informācijas trūkums, riska analīzes tehnoloģijas nepilnības, cilvēkresursu trūkums, likumdošanas nepilnības. Maģistra darba pētījuma objekts ir fizisko personu ienākumu kontroles process, ko veic Valsts ieņēmumu dienests. Pētījuma priekšmets ir kontroles nepilnības un problēmas, kas apgrūtina fizisko personu ienākumu kontroli un risku analīzi. Darba mērķis ir izstrādāt pasākumus fizisko personu ienākumu kontroles procesa pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai, ņemot vērā valsts izstrādātas stratēģijas šajā jomā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojošie uzdevumi: noteikt iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu apjomus un sadalījumu pa valsts budžetiem; analizēt un salīdzināt ēnu ekonomikas īpatsvaru un aplokšņu algu saņēmēju īpatsvaru Latvijā un Eiropā;novērtēt pieejamo informāciju par fizisko personu ienākumiem;noteikt kontroles funkcijas lomu nodokļu administrēšanā; novērtēt fizisko personu ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarācijas ieviešanas priekšrocības un trūkumus;izstrādāt pasākumus risku analīzes sistēmas un ienākumu kontroles procesa pilnveidošanai; definēt efektivitātes jēdziena būtību un sniegt formulas to aprēķināšanai;aprēķināt efektivitātes rādītājus, ņemot vērā autores izstrādātos priekšlikumus. Maģistra darba hipotēze ir fizisko personu risku analīzes sistēmas pilnveidošana, ieviešot riska vērtības datorizēto aprēķinu, ka arī pienākumu pārdale starp Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībām, nodrošinās kontroles efektivitātes paaugstināšanu. Maģistra darba analītiskajā daļā ir analizēti rādītāji par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu apjomiem un ietekmi uz valsts budžetu, sniegti dati par ēnu ekonomikas apjomu Latvijā un Eiropas valstīs, analizēti nelegālas nodarbinātības apjomi un aplokšņu algu saņēmēju īpatsvars Latvijā un Eiropā, sniegti dati par fizisko personu ienākumiem.Lietišķajā pētījuma daļā ir izklāstīta fizisko personu ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarēšanas būtība, ka arī iepriekš nedeklarēto ienākumu legalizācijas iespējas. Tiek novērtēta šo pasākumu ietekme uz esošo kontroles procesu. Šajā daļā ir aprakstīts nodokļu kontroles process, tā posmi, biežāk pielietotie kontroles veidi, kā arī apkopoti kontroles pasākumu rezultāti. Tāpat šajā daļā ir sniegta fizisko personu ienākumu risku klasifikācija, un dots ieskats datorizētas risku analīzes sistēmas darbībā.Darba projekta daļā ir izstrādāti pasākumi datorizētās riska analīzes sistēmas darbības pilnveidošanai ar mērķi samazināt riska informācijas apkopošanai un novērtēšanai nepieciešamo laiku. Piedāvāti kontroles procesa kvalitātes rādītāji un aprēķināti efektivitātes rādītāji ņemot vērā autores priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Fiļimonova Jeļena Fizisko personu ienākumu kontroles efektivitātes nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiļimonova Jeļena Ensuring effectiveness of physical persons income control in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 13:44:24