Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Nabadzības problēma Baltijas valstīs ekonomikas lejupslīdes apstākļos”
Nosaukums angļu valodā „Problem of poverty in the Baltic countries under conditions of economic downturn”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore G.Blagova
Recenzents Doc.L.Krilovs
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija izpētīt un izanalizēt kā ekonomiskā lejupslīde ir ietekmējusi nabadzības līmeni Baltijas valstīs, un tā rezultātā izdarīt secinājumus, kā arī izstrādāt argumentētus priekšlikumus, kā samazināt iedzīvotāju nabadzības līmeni un veicināt sociālās iekļaušanas procesus. Pamatuzdevumos ietilpa apskatīt nabadzības jēdzienu un sociālās atstumtības cēloņus un sekas, salīdzināt Baltijas valstu sociālās drošības sistēmas, kā arī izvērtēt nabadzības situāciju Baltijas valstīs, analizējot galvenos nabadzības riska rādītajus pēc dzimuma, ekoomiskās aktivitātes un mājsaimniecības tipa. Izstrādātais darbs sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota teorētiskā bāze, kur ir apskatīts nabadzības jēdziens un soiciālās nabadzības cēloņi un sekas. Darba otrajā daļā tika apskatīta ienākumu nevienlīdzības sadale, uzmanību vēršot uz Lorenca līkni un Džini koeficientu. Trešajā daļā tiek aprakstīta un analizēta Baltijas valstu realizētā sociālā politika, uzsvaru liekot uz bezdarbnieku pabalstiem un ģimenes politiku. Ceturājā daļā tika apkopoti un analizēti Eurostat dati, lai noskaidrotu nabadzības situāciju Baltijas valstīs. Piektā daļa tiek velīta, lai apskatītu Baltijas valstu izdevumus sociālās aizsardzības sistēmai. Darbā ir 57 lpp, 5 nodaļas, 6 tabulām, 7 attēliem, 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Nabadzība, sociālā atstumtība, Lorenca līkme, Džini koeficients, Sociālā politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Poverty, social exclusion, Lorenz rate, Gini coefficient, Social Policy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 13:33:26