Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektivitātes paaugstināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Increase of Corporate Income Tax Effectiveness in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija ANOTĀCIJA Nodokļiem ir nozīmīga loma valsts ekonomikas nodrošināšanā. Uzņēmuma ienākuma nodoklis attiecas uz juridiskas personas ienākumus. Tomēr, lai arī valsts ir ieinteresēta arvien lielāka ienākuma nodokļa iekasēšanā, ir jāņem vērā arī šī nodokļa piemērošanas un administrēšanas ietekme uz uzņēmējdarbību kopumā, jāstimulē tā darbību, jāveicina uzņēmuma attīstību, kas nākotnē paredz veikt arī lielākas nodokļa iemaksas budžetā. Pētījuma objekts: nodokļu politika Latvijā. Pētījuma priekšmets: UIN administrēšana. Darba mērķis ir analizēt UIN sistēmas efektivitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika noteikti šādi darba uzdevumi: raksturot UIN nodokli un pārvaldes būtību; analizēt iespējamos UIN administrēšanas uzlabojuma modeļus; pētīt UIN administrēšanas efektivitātes paaugstināšanas ietekmes. Darba praktiskā vērtība ir iegūto atziņu tālāka izmantošana nodokļu sistēmas izpratnē, kā arī ieteikumi UIN sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Latvijā. Darbu veido trīs nodaļas, ievads un gala secinājumi. Pirmajā nodaļā dots UIN raksturojums un pārvaldes būtība, tās efektivitāte. Darba otrajā nodaļā ir analizēti iespējamie UIN administrēšanas uzlabojuma modeļi, aprakstīts UIN administrēšanas reformu ekonomiskais pamatojums, dotas iespējamās plāna ietekmes prognoze. Darba trešajā nodaļā ir pētījums par UIN administrēšanas efektivitātes paaugstināšanas ietekmēm. Darbs sastāv no 68 lpp., tai skaitā, tajā ir 11 attēli, 12 tabulas, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi UIN
Atslēgas vārdi angļu valodā CIT
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:29:14