Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna produkta ieviešanas projekts kokapstrādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for new product introduction in a woodworking company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.I.Jansone
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Jauna produkta ieviešanas projekts kokapstrādes uzņēmumā. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 71 lpp., savukārt, grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp. Lai uzskatāmi attēlotu informāciju, darbā ir iekļautas 18 tabulas, 26 attēli, 16 formulas, kā arī 4 pielikumi. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām- analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma vispārēja analīze, finansu stāvokļa analīze un SVID analīze, kas atklāj uzņēmuma galvenās problēmas un tiek izteikts priekšlikums to risinājumam, proti, jauna veiksmīga produkta ieviešana. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta potenciālā jaunā produkta tirgus izpēte, jaunā produkta izstrāde un ieviešana tirgū, kā atklāto problēmu piedāvātais risinājums. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta informatīva un reprezentatīva mājas lapa jaunajam produktam programmā Microsoft Expression Web. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti visi ar jaunā produkta ražošanu saistītie riska faktori un to nozīmīguma pakāpe, un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns būtiskāko riska faktoru novēršanai. Tiek izstrādāts veiksmīgs projekts jaunā produkta ieviešanai, kas paredz uzņēmuma spēju saražot tirgū nepieciešamu produktu par konkurētspējīgu cenu un tiek izveidots plāns tā ieviešanai. Lai arī projekta ietvaros uzņēmuma problēmas netiek pilnībā atrisinātas, tomēr tiek vispārēji uzlabota situācija, kas iezīmē pozitīvas nākotnes attīstības tendences.
Atslēgas vārdi jauns produkts
Atslēgas vārdi angļu valodā new product
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 16:27:46