Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Raksturīgākās kļūdas mūra konstrukciju izbūvē"; diplomprojekts "Lopu novietne z/s Suresone Beļavas pagastā"
Nosaukums angļu valodā "Most Characteristic Mistakes in Building Masonry Structures"; Diploma Project "Cattle-shed at Farmstead Suresone in Beļava Civil Parish"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Doc. M.Vilnītis
Recenzents Oskars Lumpovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām inženierprojekta daļas un pētnieciskās daļas. Inženierprojekta tēma ir Lopu novietne Z/S Suresone, Beļavas pagastā. Autors inženierprojektu ir izstrādājis patstāvīgi, balstoties uz nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Projekts ir jaunbūve, kura ir paredzēta kā novietne 320 liellopiem. Arhitektūras daļa ir izveidota saskaņā ar lopkopības nozares prasībām par liellopu labturības noteikumiem un vispārējiem būvnormatīviem. Būvkonstrukciju daļā pamati, jumta kopnes konstrukcijas un kolonnas ir pamatotas ar aprēķiniem, bet pārējie ēkas konstruktīvie elementi vai to daļu izmēri ir pieņēmumi, kuri ir balstīti uz iepriekšēju pieredzi un normatīvajiem noteikumiem. Būvdarbu tehnoloģiju daļa sevī ietver būvdarbu tehnoloģisko karšu un kalendārā plāna izstrādi, kā arī būvniecības procesu aprakstu. Ekonomiskā daļa ietver būvniecības izmaksu aprēķinu, kas veikts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no četrām lapām ar arhitektūras rasējumiem, divām lapām ar būvkonstrukciju detalizētiem rasējumiem, vienu lapu ar būvkonstrukciju rasējumiem, kuri balstīti uz pieņēmumiem, divām lapām ar būvdarbu organizācijas rasējumiem un vienas lapas ar kalendārā grafika tabulām. Inženierprojekts ir izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un ir izmantojams kā pamats reāla tehniskā projekta izstrādei. Diplomprojekta pētnieciskās daļas tēma ir Raksturīgākās kļūdas mūra konstrukciju izbūvē. Pētījumā ir aprakstītas tehnoloģiskās kļūdas mūra konstrukciju izveidē, kā arī doti ieteikumi problēmu risināšanai. Darbs sastāv no 114 lappusēm, kas ietver inženierprojekta daļu 76 lappušu apmērā un pētniecisko daļu 38 lappušu apmērā. Darbā ir ietverti 58 attēli, 18 tabulas un 46 izmantotās literatūras avoti. Darbam pievienotas 10 A1 formāta rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Mūra konstrukcijas, lopu novietne
Atslēgas vārdi angļu valodā Masonry structures, cattle-shed
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 14:50:35