Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Using European Union structural funds in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Par maģistra darba tematu darba autore ir izvēlējusies Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu Latvijā. ES struktūrfondi ir ES reģionālās politikas finanšu instruments, kas palīdz mazināt vai novērst ienākumu un iespēju atšķirības starp ES dalībvalstīm un to reģioniem. Eiropas Savienība tika dibināta lai uzlabotu Eiropas politisko un ekonomisko situāciju pēc Otrā pasaules kara. Ideja par strukturēto palīdzību neattīstītiem ES reģioniem radās XX. gadsimta septiņdesmitajos gados. Darba autore par maģistra darba pētījuma objektu ir izvēlējusies ERAF fonda izmantošanu energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas mājokļos. Savukārt pētījuma priekšmets ir SIA New Light Consulting Latvijas māju energoefektivitātes paaugstināšanu sekmējoša uzņēmējdarbība. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt projektu, pēc kura varētu paaugstināt ERAF fonda izmantošanas efektivitāti energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas mājās. Darba hipotēze: SIA New Light Consulting projekts sekmē ERAF fondu izmantošanu energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas mājās. Vadoties pēc izvirzītā darba mērķa tika noteikti risināmie uzdevumi: izanalizēt ES struktūrfondu izmantošanu Eiropā un Latvijā; izanalizēt ERAF fonda izmantošanu energoefektivitātes paaugstināšanai; izpētīt SIA New Light Consulting pamatdatus, lai gūtu pamatinformāciju turpmākai tā uzņēmējdarbības analīzei; izstrādāt ES fondu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas pasākumus; izstrādāt priekšlikumus optimālai ES fondu izmantošanai energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas mājokļos; saplānot pasākumus, kas ļautu efektīvi izmantot ERAF fondu energoefektivitātes paaugstināšanai; novērtēt izstrādātā projekta iespējamo ekonomisko efektivitāti; izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, lietišķās pētījuma daļas un projekta daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanas analīze gan Eiropā, gan Latvijā. Ar darba analītiskās daļas palīdzību tika atklāta galvenā problēma ES struktūrfondu neefektīva apguve Latvijā. Darba lietišķā pētījuma daļā tika aprakstīti ES fondu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kā arī iespējas optimāli izmantot ES fondus energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas mājās. Projekta daļā tika izstrādāts projekts, kas sekmēs ERAF fonda efektīvu izmantošanu energoefektivitātes paaugstināšanai. Lai pierādītu projekta praktisko vērtību tika aprēķināts projekta ekonomiskais pamatojums un novērtēta tā efektivitāte. Maģistra darba praktiskā vērtība ir saistīta ar to, ka darbā aprakstītais uzņēmums vai uzņēmums ar līdzīgām problēmām, kā arī valsts institūcijas var izmantot to gan uzņēmējdarbības veicināšanai, gan valsts līmeņa problēmu risināšanai, saistītai ar ES struktūrfondu izmantošanu, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem. Maģistra darba praktiskais pielietojums ir saistīts ar pieredzes apkopošanu. Maģistra darba projekta datus var izmantot gan aprakstītā projekta realizēšanai, gan arī citu līdzīgu projektu plānošanai un realizēšanai. Maģistra darbā tika izmantotas ekonomiskās un statistiskās, analīzes un salīdzināšanas, tabulas un grafiskās pētījuma metodes. Par pētījuma avotiem kalpo mācību literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi. Darba ierobežojumi ir noteikti ar darba uzdevumiem, darba apjomu, kā arī ar pieejamās informācijas apjomiem.
Atslēgas vārdi ES fondi
Atslēgas vārdi angļu valodā EU funds
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 09:49:22