Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Catering company’s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Diplomprojektu Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras bakalaurante Līga Dreimane. Projektā tiks meklēti un piedāvāti risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības daļas. Diplomprojektam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 83 lapas. Darbā ietilpst 24 attēli, 58 tabulas un 21 formula. Grafiskajā daļā ir 16 attēli, tabulas. Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, raksturoti piedāvātie pakalpojumi, veikta darbinieku motivācijas analīze, veikta uzņēmuma darbības analīze, kur apskatīta rentabilitātes rādītāju, izvirzīti trīs priekšlikumi projekta aprēķinu daļas izstrādāšanai. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti aprēķini analītiskā daļā izvirzīto problēmu risināšanai. Kā pirmā tika risināta problēma par vājo mārketinga stratēģiju, tika veikta mārketinga budžeta pārformēšana. Kā otrā problēma tika analizēta personālu izmaksu palielināšanās, tika izvirzītas trīs alternatīvas, lai izvērtētu kā ir iespējams samazināt personāla izmaksas. Kā trešo analizēja problēmu par novecojušām iekārtām, piedāvājot uzstādīt jaunas, kas spētu dot lielāku finansiālo atdevi, kā arī taupīt elektroenerģijas izmaksas. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot laika rindas multiplikatīvo modeli, tika veikta prognoze neto apgrozījumam 2012.gada 2.trimestrim, tas ir vasaras sezonai. Kā arī tika aprēķināts ticamības intervāls. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti darba riski katrā darba zonā, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kā arī uzrādītas izmaksas darba aizsardzības pasākumu īstenošanai. Grafiskajā daļā tika apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā catering companys performance improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 22:53:18