Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Sulfamoiltiofēna 1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 1,2,3-triazolyl derivatives of sulfamoylthiophene
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. R.Žalubovskis, B.Sc. A.Grandāne
Recenzents Dr.habil.chem. A.Strakovs
Anotācija Ir izstrādāta sulfamoiltiofēna 1,2,3-triazolilatvasinajumu sintēzes metode, kura ietver 4 stadijas, izmantojot Sonogaširas šķērssametināšanas reakciju un vara (I) katalizētu azīda–alkīna ciklopievienošanās reakciju (CuAAC). Tika noskaidrots, ka Sonogaširas šķērssametināšanas reakcija notiek aizsargātas sulfonamīda grupas klātienē. Desililēšanas reakcijai izmantojot TBAF notiek gan TMS grupas eliminēšana, gan arī sulfonamīda NH2 aizsarggrupas (dimetilaminometilēngrupas) eliminēšana. Ir parādīts, ka CuAAC reakcijas ātrums būtiski palielinās skābā vidē, proti, etiķskābes klātienē. Literatūras apskatā apkopota informācija par Sonogaširas šķērssametināšanas reakciju un 1,4-diaizvietotu 1,2,3-triazolu sintēzi CuAAC reakcijā laika periodā no 1893. līdz 2012. gadam, izmantojot Reaxys, Science Direct, Springerlink un patentu datubāzes. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lpp. Darbs satur 16 attēlus, 29 shēmas, 23 tabulas un tajā izmantoti 62 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi 1,2,3-TRIAZOLI, „KLIK” ĶĪMIJA, SULFAMOILTIOFĒNS, SONOGAŠIRAS ŠĶĒRSSAMETINĀŠANAS REAKCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā 1,2,3-TRIAZOLE, „CLICK” CHEMISTRY, SULFAMOILTIOPHENE, SONOGASHIRA CROSS COUPLING
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 17:53:02