Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tehniskās tulkošanas stratēģijas: jēdzieniskais vai burtiskais tulkojums
Nosaukums angļu valodā Strategies of Technical Text Translation: Sense-for-Sense or Word-for-Word Translation
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
Recenzents Mag.philol., lekt. Māris Osis
Anotācija Bakalaura darbs "Tehniskās tulkošanas stratēģijas: jēdzienisks vai burtisks tulkojums" sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek pētītas dažādu valodnieku idejas un viedokļi par tulkošanas stratēģiju un procedūru lietojumu teksta un teikuma līmenī, kā arī tulkotā teksta saprotamību lasītājam. Teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā autore sniedz valodnieku ideju apkopojumu par to, kas ir jēdzienisks un burtisks tulkojums. Otrajā nodaļā tiek īsi raksturots avota teksts. Trešajā nodaļā tiek analizēta tulkošanas stratēģiju un procedūru lietošana informatīva tehniska teksta tulkošanai, to papildina piemēri no praktiskās daļas tulkojuma. Nodaļā atspoguļota savstarpējas saistības veidošanās starp tulkoto testu un lasītāju. Šāda mijiedarbība veicina spēju saprast teksta tulkojumu. Ceturtajā nodaļā apkopoti pētījuma rezultāti un izdarītie secinājumi. Praktiskā daļa ietver būvniecības nozares teksta tulkojumu no angļu valodas uz latviešu valodu. Autore secina, ka (1) atbilstošu tulkošanas stratēģiju un procedūru lietošana padara tulkoto tekstu saprotamāku, un (2) tulkojuma kvalitāti nosaka tulkotāja prasme lietot atbilstošas tulkošanas procedūras. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas (33 lappuses), praktiskās daļas (60 lappuses), nobeiguma, literatūras saraksta un 3 pielikumiem (115 lappuses). Darbā izmantoti 20 literatūras avoti, 14 vārdnīcas un 6 interneta resursi.
Atslēgas vārdi tulkošanas stratēģijas, jēdzienisks tulkojums, burtisks tulkojums
Atslēgas vārdi angļu valodā translation strategies, word-for-word translation, sense-for-sense translation
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2012 21:21:00