Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Investīciju novērtēšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Investment evaluation project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec., asist. L.Budņiks
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Investīciju novērtēšanas projekts”. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, tas sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 72 lapas datora salikumā. Darbā izmantoti 24 attēli, 39 tabulas un 13 formulas. Diplomdarba analītiskajā daļā tiek aprakstīti un analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, tiek raksturota uzņēmuma darbība, kā tā mainījusies no 2009. līdz 2011.gadam. Tika veikta bilances analīze par 3 gadiem pēc vertikālās un horizontālās metodes, tika analizēti uzņēmuma finanšu analīzes rādītāji, veikta arī uzņēmuma bankrota diagnostika, aprēķināti efektivitātes un likviditātes rādītāji un analizēta uzņēmuma maksātspēja. Projektu aprēķinu daļā tiek veikti aprēķini, lai izvirzītu trīs priekšlikumus par analītiskajā daļā noteiktām problēmām. Aprēķini ir saistīti ar ilgtermiņu ieguldījuma novērtēšanu, ekonomijas noteikšanu un darbības efektivitātes aprēķināšanu. Tehnoloģiskajā daļā ir veiktas divas prognozes par uzņēmuma neto apgrozījuma pieaugumu un galvenās produkcijas realizācijas cenu. Prognozes sastādīšanai tiek izmantoti dinamikas rindas trenda modeļi. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta darba risku novērtēšana uzņēmumā un raksturota darba aizsardzības pasākuma plāna izpildes efektivitāte, jauno iekārtu darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādāšanas paraugs parādīts 5.pielikumā. Arī šajā daļā tiek aprakstīts kā uzņēmuma darbība ietekmē apkārtējo vidi. Grafiskā daļā tiek iekļauti autores izstrādātie vizuālie materiāli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus.
Atslēgas vārdi Investīciju novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment evaluation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 00:48:08