Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Energoefektīvas ielu apgaismojuma ieviešanas teorētiskie un praktiskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Theorethical and practical aspects of implementation of energy efficient street lighting
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs LR VARAM, Dr.sc.ing., A. Jurjāns
Recenzents zin.pētn. Dr.oec. S.Fjodorova
Anotācija Klimata pārmaiņas, kas ir zinātniski pierādīts process, ir viena no būtiskākajām globālajām vides problēmām un līdz ar to viens no svarīgākajiem globālo, reģionālo un nacionālo rīcībpolitiku virzieniem 21. gadsimtā. Šāda rīcībpolitika ir gan ANO konvencija par klimata pārmaiņām un Kioto protokols, gan Eiropas Savienības (ES) klimata un enerģētikas politika. Šo politiku ieviešanā iesaistās arī Latvija, kurai ir jāpilda kopējās saistības un jāsasniedz noteiktie siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) izmešu samazinājuma mērķi (tie sastāda 20 % ES līdz 2020. gadam). Daudzu valstu valdības un sabiedrība sāk apzināties vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumu lielo nozīmi. Tīra un dabiska vide kļūst arvien būtiskāka pilnvērtīgas dzīves kvalitātes uzturēšanai. Tiekšanos pēc komforta nosaka daļēji mākslīgas vides radīšana. Šādas vides radīšana neizbēgami saistīta ar enerģijas patēriņu. Mūsdienu pilsētās pieaug ne tikai siltuma, bet arī elektroenerģijas patēriņš. Apmēram 40 % no kopējā elektroenerģijas izlietojuma tiek patērēti ielu, parku, autoceļu un ēku, kā arī arhitektūras pieminekļu apgaismojumam. Strauji pieaugošās energoresursu cenas un vides faktori liek pievērsties jaunu, inovatīvu, efektīgu un ekonomisku, pilsētas publiskās telpas izgaismojuma risinājumu meklēšanā. Ielu apgaismojums paaugstina cilvēku un transporta pārvietošanās drošību, lai izvairītos no avārijas situācijām diennakts tumšajā laikā, ēku fasāžu un parku teritoriju apgaismojums dod arī estētisko baudījumu un vides pievilcību. Lai neatteiktos no estētiskiem apsvērumiem, ievērojot energoresursu efektivitātes aspektus, šobrīd Eiropā un pasaulē arvien plašāk lieto enerģiju taupošas ielu apgaismes spuldzes, ievieš enerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas resursiem, izmanto inovatīvas iekārtas un tehniskos risinājumus, kas vērsti uz progresīvu sistēmu ieviešanu energotaupošā saimniecībā, kas tādejādi sekmē un pilnveido ilgtspējīgu attīstību. Arī Latvijā pieaugošā kārtībā sāk pievērst uzmanību šai jomai. Kopš 2010.gada, kas izskaidrojams gan ar Eiropas Savienības stratēģiju, gan ar pieejamo finansējumu daudzveidību, piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI), Norvēģu finansējuma instruments, kā arī organizāciju saimnieciskā kārtā iegūto līdzekļu piesaistīšana energoefektivitātes problēmu risināšanā. Maģistra darba apjoms ir 114 lappuses. Tas sastāv no četrām daļām. Darbā ietverti 18 attēli, 18 tabulas.
Atslēgas vārdi Klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība,enerģijas patēriņu, ielu apgaismojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Climate Change , sustainable development, energy consumption, street lighting
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 12:30:58