Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Savietoto jumtu pārbūves tehniskie risinājumi; diplomprojekts Ražošanas un noliktavas ēku komplekss Rīgā
Nosaukums angļu valodā Technical Solutions for Combined Roof Reconstruction; Diploma Project Production and Warehouse Complex in Riga
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Doc. M.Vilnītis
Recenzents Patricija Kara
Anotācija Diplomprojekta pētnieciskās daļas tēma Savietoto jumtu iedalījums un tehniskas īpašības un izstrādāta inženierprojekta daļas tēma ir Ražošanas un noliktavu ēku komplekss. Diplomprojekta pētnieciskās daļa tika apskatītas savietoto jumtu konstrukcijas un to pārbūves risinājumi, izvērtēta savietoto jumtu īpašības, savietota jumta pārbūve par ventilējamu un par jumtu ar bēniņiem, veikta pārbūve izbūvējot speciālu siltumizolācijas izvadu. Pētnieciskās daļas pamatmērķis ir salīdzināt un izvērtēt ventilējamu un neventilējamu savietoto jumtu pārbūves risinājumus. Diplomprojekta inženierprojekta daļa sastāv no sekojošām daļām: Arhitektūras daļā ir izskatīts objekta tehnoloģiskais raksturojums, aprakstīts ģenerālais plāns, kā arī veikti cita veida risinājumi un aprēķini. Inženierkomunikāciju daļā ir izskatīti gāzes apgāde, vēdināšanas, apkures un citu komunikāciju principiālie risinājumi un pieslēgumi. Konstrukciju daļā veikts nesošo konstrukciju kolonnas, kopnes un galveno siju aprēķini. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā veikts būvobjekta situācijas novērtējums, kalendārā grafika aprēķins, tehnoloģiskās kartes, kā arī citu ar būvdarbu tehnoloģiju un organizāciju saistošo jautājumu risinājumi. Projektā ir izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums tāmes. Diplomprojekta apjoms ir 115 lapaspuses, darbs satur: 40 attēlus, 76 formulas, 16 tabulas un 24 informācijas avotus. Grafiskās daļas apjoms ir 9 A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Savietoto jumtu iedalījums un tehniskas īpašības. Ražošanas un noliktavu ēku komplekss
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical Solutions for Combined Roof Reconstruction Production and Warehouse Complex in Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 20:17:30