Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums "Real solutions" biznesa attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā "Real solutions" Business Development Strategy
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Abstract Maģistra darbs “Real solution for real estate biznesa attīstības stratēģija” izstrādāts profesionālā grāda uzņēmējdarbības vadīšanā iegūšanai Latvijas Tehniskās Universitātes Rīgas Biznesa skolā. Darba autore ir Rīgas Biznesa skolas MBA 13a programmas studente Inese Treiliņa – Bergmane. Maģistra darbā aplūkota un analizēta uzņēmuma „Real solution for real estate” (turpmāk tekstā – RSRE) līdzšinējā un esošā darbība, ar nolūku piedāvāt uzņēmuma vadībai iespējami labāko uzņēmuma stratēģijas risinājumu. Analīzes procesā tika izvērtēta makro un nozares vide, kurā darbojas uzņēmums. Izvērtējot uzņēmuma iekšējo vidi, tika izceltas tā esošās stiprās puses, kuras ir noderīgas konkurētspējas nodrošināšanai, kā arī vājās puses. Iekšējās un ārējās vides faktori tiek tālāk apkopoti veicot SWOT analīzi. Analīzes procesā tiek identificēti galvenie problēmas simptomi un definēta problēma. Problēmas risinājumam tiek piedāvātas vairākas alternatīvas stratēģijas izstrādes, sniedzot to novērtējumu, salīdzinot to priekšrocības un trūkumus. Darba beigās autors sniedz rekomendāciju labākās stratēģijas izvēlē, kas nepieciešama uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai un attīstībai. Tiek izstrādāts detalizēts rekomendētās stratēģijas plāns efektīvai stratēģijas ieviešanai. Maģistra darba izstrādē izmantotie dati un informācija ir iegūta no sekojošiem avotiem: grāmatām (teorētiskā literatūra), periodikas (laikraksti, žurnāli, publikācijas), statistikas un analītiski pārskati, interneta tīkls, informatīvie materiāli par nekustamā īpašuma nozari, intervijas ar nozares pārstāvjiem un ekspertiem, uzņēmuma RSRE rīcībā esošā informācija. Maģistra darbā izmantotas 10 tabulas un 11 attēli, kā arī pievienots 1 pielikums, kas ļauj skaidrāk uztvert un novērtēt skaitlisko un analītisko informāciju. Maģistra darbs „Real Solution for Real Estate biznesa attīstības stratēģija” izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Real solution for real estate biznesa attistibas strategija
Atslēgas vārdi angļu valodā Real solution for real estate business development strategy
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2012 12:06:01