Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas struktūras un dinamikas analīze Latvijas budžetā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Structure and Dynamics of Mandatory Social Insurance Contributions in the Latvian Budget”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas struktūras un dinamikas analīze Latvijas budžetā”. Diplomdarba autors ir Deniss Sņetkovs. Šajā darbā ir aplūkota sociālās apdrošināšanas dinamika par konkrētiem laika posmiem, lai parādītu kādu vietu aizņem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijas budžetā. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no trim daļām, kas ir savstarpēji saistītas un papildina viena otru. Pirmā daļa ir teorētiska, un tā tiek sadalīta 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek izskatīti būtiskākie vēsturiskie aspekti, kas galvenokārt raksturo sociālās apdrošināšanas jomas rašanās sākumperiodu. Otrajā un trešajā nodaļās tiek aprakstīta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra, tās pamatprincipi, sociālās apdrošināšanas pabalstu veidi, kā arī vispārīgs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas raksturojums un to administrēšanas process. Otrā daļa sastāv no 4 nodaļām, kurās parādīta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu attīstīšana par 4 darba autora izvēlētiem laika posmiem: 1910. – 1930.g., 1990. – 1999.g., 2000. – 2007.g. un 2008. – 2011.g. Tieši šajā daļā tiek pielietotas dažādas pētījuma metodes: analītiskā, salīdzinošā, grafiskā un apkopošanas metode. Visbeidzot, trešajā daļā ir veikta sociālās apdrošināšanas problēmu un to risināšanas analīze, ar nākotnes prognozi sociālās apdrošināšanas jomā. Balstoties uz šo analīzi tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms ir 69 lappuses, t.sk. 8 tabulas un 51 attēls. Tika izmantoti 24 literatūras avoti, ir 2 pielikumi. Darba pētījumu bāze ir valsts budžeta izpildes pārskati par noteiktiem laika periodiem, ar kuru palīdzību tika veikta praktiskas daļas izstrādāšana. Pārskati galvenokārt tiek ņemti no interneta - Valsts kases mājas lapas. Šim darbam ir vairāk praktiska rakstura pielietojums, kas, iespējams, palīdzēs valdībai atrisināt ne tikai mūsdienīgas problēmas sociālās apdrošināšanas jomā, bet arī, izmantojot prognozes, jau tagad sākt izstrādāt efektīvus problēmu risinājumus pastāvošajā sarežģītajā Latvijas ekonomiskajā stāvoklī.
Atslēgas vārdi Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Mandatory Social Insurance Contributions
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 10:39:23