Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmumu stratēģiskās plānošanas attīstības modeļi"
Nosaukums angļu valodā "Strategic planning development models for manufacturing companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec. V.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba temats: Uzņēmuma stratēģiskās plānošanas modelēšana Maģistra darba ir 88 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 73 attēli un 17 tabulas. Maģistra darba mērķis ir mērķis ir stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidošana, kas ir adaptējama nākotnes mainīgos iekšējos un ārējās vides apstākļos. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām: analītiskā, teorētiskā un zinātniski praktiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek aplūkotas plānošanas un stratēģiskās plānošanas jēdzienu būtība, pieejas un modeļi, to ieviešanas priekšnosacījumi un darbības efektivitāte, stratēģiskā plānošanas procesa trūkumi un kļūdas lēmumu pieņemšanā. Tiek dota mūsdienu situācija stratēģiskās plānošanas jomā. Teorētiskajā darba autore aplūko reāli strādājošā uzņēmuma pakalpojumus un esošos resursus, apskata īstenotās stratēģiskās plānošanas procesus un modeļus. Bāzējoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, zinātniski-praktiskajā daļā tiek izstrādāti ārējās un iekšējās vides ietekmējošo faktoru adaptējamie modeļos un modeļi uzņēmējdarbības elastīguma nodrošināšanai, kas ir pamatoti ar stratēģiskās plānošanas investīciju modeļiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 30 literatūras avotiem. Darbā izmantotie materiāli: speciālā ekonomiskā literatūra, publikācijas presē, informācija no elektroniskiem informācijas avotiem, pētāmā uzņēmuma publicēti materiāli un iekšējie nepublicētie dati.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmumu stratēģiskās plānošanas attīstības modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic planning development models for manufacturing companies
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 21:59:28