Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA "Transcom Worldwide Latvia" konkurētspējas nodrošināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Competitiveness ensuring projec for "Transcom Worldwide Latvia" Ltd
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,prof.V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta autore: Egita Zukule Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: prof.,Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko. Diplomprojekta tēma: SIA Transcom Worldwide Latvia konkurētspējas nodrošināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 77 lapām datorsalikumā. Darbs sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietverts 31 attēls, 21 tabula un 4 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauts 31 izmantotās literatūras avots no tiem 29 latviešu valodā un 2 angļu valodā. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR normatīvie dokumenti, statistikas dati, uzņēmuma publiski pieejamā un iekšējā informācija, literatūras avoti, elektroniskie resursi. Diplomprojektā analītiskajā daļā tiek analizēta informatīvo zvanu centru nozare, vispārējā ārējā vide Latvijā, uzņēmuma saimnieciskā darbība un tās rezultāti. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas priekšlikumi: 1)mārketinga komunikāciju pakalpojuma ieviešana 2) klientu apkalpošanas daļas pārstāvju kvalifikācijas paaugstināšana; 3)klienta vajadzību izzināšanas procesa uzlabošana. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota un aprakstīta uzņēmuma mājas lapa un tās nepieciešamība uzņēmuma komunikācijas procesā ar klientiem. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta darba vides risku novērtēšanas nozīme un ieguvumi, veikta risku faktoru noteikšana un to novērtēšana. Rezultātā tika sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns un plānotās izmaksas gadam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zukule, E. SIA Transcom Worldwide Latvia konkurētspējas nodrošināšanas projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Magidenko A. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. - 77 lpp.
Atslēgas vārdi konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 13:17:28