Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Privāto konsultatīvo pakalpojumu starptautiskās tirdzniecības attīstība”
Nosaukums angļu valodā “Development of Private Advisory Services International Trade”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. I.Pucens
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts par tēmu Privāto konsultatīvo pakalpojumu starptautiskās tirdzniecības attīstība, darba autore ir Jūlija Rjabkova. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma SIA Transcom Worldwide Latvia galvenās problēmas, kas ir saistītas ar privāto konsultatīvo pakalpojumu attīstību starptautiskajā tirdzniecībā un rast to risinājumus. Atbilstoši izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem diplomdarbā tiek aprakstīta un analizēta starptautiskā tirdzniecība un tās attīstība, kā arī konsultatīvo pakalpojumu nozare Eiropā un Latvijā; analizēti uzņēmuma konkurenti, darbība. Uzņēmuma analīzes rezultāti radīja kopējo priekšstatu par uzņēmuma darbību. Darba rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma privāto konsultatīvo pakalpojumu attīstībai starptautiskajā tirdzniecībā. Pirmajā teorētiskajā darba daļā ir apskatīti ārpakalpojumu būtība un veidi, izvērtēta ārpakalpojumu attīstība starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī ir izanalizēti uzņēmuma mārketinga stratēģijas un plāni. Otrajā diplomdarba analītiskajā daļā ir analizēti konsultatīvo pakalpojumu nozares jēdziens un būtība, papildus ir izvērtēta šīs nozares loma Eiropas un Latvijas tirgū. Trešajā darba daļā bija izanalizēts konkrētais uzņēmums TWWL un tā pētīšana tirgū, darbība, vides analīze, kā arī tika veikta SVID analīze, kas palīdzēja noskaidrot uzņēmuma esošo pozīciju tirgū; vājās, stiprās puses; iespējas un draudus. Tika izstrādāti risku samazināšanas un nākotnes attīstības plāni. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un nobeiguma. Diplomdarbā ir iekļauti: 10 attēli un 8 tabulas. Diplomdarba apjoms: 66. lpp. Darbā pielikumu skaits: 1 Bibliogrāfija: 47 avots
Atslēgas vārdi Konsultatīvie pakalpojumi, ārpakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Private Advisory Services
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2012 22:19:02