Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of development of performance appraisal system
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol., pr.doc.G.Maurāne
Recenzents Mg.oec.,lekt.L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zeltiņa L., Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja: Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 71 lpp. Diplomprojekta apjoms: 71 lapas; darbā iekļautas 22 tabulas, 21 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk., LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla darba izpildījuma novērtēšanā, kā arī uzņēmuma Rīgas Tirdzniecības osta nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta analīze par uzņēmuma Rīgas Tirdzniecības osta darbību, personāla skaitu, sastāvu un kustību laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam, uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas procesu un sniegts personāla darba izpildījuma novērtēšanas procesa novērtējums. Teorētiskajā daļā izpētīts jēdziena darbinieku novērtēšana saturs, darba izpildījuma novērtēšanas procesa posmi; kritēriji, kādus iespējams izmantot speciālistu darba izpildījuma novērtēšanā; darba izpildījuma novērtēšanas metodes. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla (speciālistu) darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izveidošanai: speciālistu darba izpildījuma un prasmju novērtēšanas anketa (iepriekš izvēloties atbilstošus kritērijus un nosakot vērtēšanas metodes), apmācību programmu varianti vadītājiem, kas veiks pārrunas ar speciālistiem, speciālistu darba izpildījuma un prasmju novērtēšanas procesa projekts.
Atslēgas vārdi Darba izpildījums novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance appraisal
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 10:37:01