Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums " Riska vadības funkcijas nodrošināšana dzīvības apdrošināšanā "
Nosaukums angļu valodā " Providing risk management function in life insurance"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc. prof. I.Voronova
Recenzents Asoc.prof.Z.Sundukova
Anotācija Apdrošināšana ir ļoti nozīmīga un aktuāla tautsaimniecības nozare ar specifisku darbības shēmu un uzskaiti, kura tiek uzskatīta par stratēģisku ekonomikas nozari un neaizstājamu sabiedrības sociālās stabilitātes nodrošināšanas instrumentu. Stabils apdrošināšanas tirgus ir būtiska veiksmīgas ekonomikas struktūras sastāvdaļa. Lai gan Latvijā apdrošināšanas nozare nav plaši attīstīta, tas neatspoguļo tās patieso nozīmi un nepieciešamību. Apdrošināšanas darbība attiecas uz riskiem un tās mērķis ir nodrošināt apdrošinātajiem vai viņu piederīgajiem drošības sajūtu un pārliecību, ka, iestājoties apdrošināšanas līgumā uzrādītajam gadījumam, materiālu palīdzību viņi saņems tieši tad, kad tā būs visvairāk nepieciešama. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar Maksātspējas II (angl. - Solvency II) direktīvas prasības ieviešanas nepieciešamību līdz 31. decembrim 2014. gadam, kuras pamatprasības ir saistītas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību nepieciešamās maksātspējas nodrošināšanu ar risku vadības funkciju. Maksātspēja II direktīva ir Eiropas Savienības direktīva, kuras pamatā ir visu Eiropas Savienības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību risku vadības kontrole maksātspējas jomā. Sakarā ar to, ka risku vadības funkcija būtiski ietekmē Maksātspēja II direktīvas ieviešanu, veidojās nepieciešamība pēc risku vadības funkcijas pilnveidošanas nepieciešamību. Maģistra darba priekšmets ir dzīvības apdrošināšanas risku vadības funkcijas nodrošināšana sakarā ar Maksātspēja II direktīvas prasību ieviešanu. Maģistra darba objekts ir dzīvības apdrošināšanas filiāle, kas pieder pie dzīvības apdrošināšanas grupas, kas darbojās Baltijas valstīs un Eiropā. Maģistra darba hipotēze: dzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbību un attīstību ietekmējošos risku faktorus ir iespējams novērtēt un vadīt ar padziļināto analīzi. Saskaņā ar izvirzīto hipotēzi maģistra darba mērķis ir izpētīt dzīvības apdrošināšanu ietekmējošos un risku izraisošos pamatfaktorus, un izstrādāt pasākumus, tādējādi sekmēt efektīvas risku vadības funkcijas nodrošināšanu dzīvības apdrošināšanā, uzlabojot katras dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbību.
Atslēgas vārdi risku vadības finkcija, risku merīšana, risku vadību, Maksātspēja II direktīva
Atslēgas vārdi angļu valodā risk function, risk management, risk measurement, Solvency II framework
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2012 23:46:40