Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Automātiskās sistēmas tiltu deformācijas monitoringam"
Nosaukums angļu valodā "Automatic systems of bridge deformation monitoring"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Kaļinka
Recenzents M.Reiniks
Anotācija Maģistra darba mērķis – apskatīt, klasificēt un izanalizēt visas tiltu deformāciju novērošanas metodes, sākot no tradicionālām periodiskās uzmērīšanas metodēm, apskatīt modernus periodiskās novērošanas metodes, kā arī nepārtrauktā tilta stāvokļa monitoringa sistēmas. Darbā ir apskatīti visu augšminētu metožu izmantošanas priekšnosacījumi, priekšrocības un trūkumi. Atsevišķi ir apskatītas nepārtraukta monitoringa metodes, kas bāzētas uz GPS sistēmas izmantošanas; aprakstīts sistēmas RTK GPS darbības princips. Sistēmas nianses ir apskatītas uz reāla piemēra bāzes. Atsevišķi ir apskatīts tiltu pārbaužu darbu jautājums. Latvijas Republikā pielietojamo metožu priekšrocības un trūkumi ir izanalizēti uz konkrēta piemēra (Rīgas Dienvidu tilta estakādes pārbaude) bāzes. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ...66.. lpp., 47 att., 4 tab. Darbā izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tiltu deformāciju monitorings,gps sistēmu izmantošana, novērošanas metodes.
Atslēgas vārdi angļu valodā Automatic systems of supervision over deformations of bridge.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 11:30:28