Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas sistēmas pilnveidošana transporta uzņēmumā „UAB „Unipakas” filiāle Latvijā””
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Logistics System in the Transport Company “UAB “Unipaka” Latvian Branch””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. N.Sprancmanis
Recenzents
Anotācija Diplomprojektu Loģistikas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā UAB Unipakas filiāle Latvijā ir izstrādājis Kārlis Gulbis, darba zinātniskais vadītājs profesors, vadošais pētnieks, Dr.habil.oec. N. Sprancmanis. Diplomprojekta mērķis ir analizēt un izpētīt uzņēmuma loģistikas piegādes darbības principus, izveidot secinājumus problēmām un izejot no tā rast risinājumus problēmu novēršanai, kā arī izveidot ieteikumus uzņēmuma sekmīgai darbībai, tas izdarāms veicot izvirzītos diplomprojekta uzdevumus. Darba pirmajā daļā autors aprakstījis uzņēmumu kopumā, uzņēmuma darbību, principus kā uzņēmums strādā, kā arī aprakstījis tirgu un konkurentus, aprakstīti arī likumi, kas ietekmē uzņēmuma darbību. Otrajā, jeb analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība. Tiek skatītas un analizētas problēmas, kas skar uzņēmumu. Autors aprakstījis pieprasījumu pēc uzņēmuma pakalpojumiem, transporta tehniskās problēmas, kā arī analizē uzņēmuma finansiālo stāvokli. Apskatītas arī uzņēmuma stiprās un vājās puses. Trešajā, jeb pētījumu un aprēķinu daļā autors pēta loģistikas ķēdi, meklē iespējamos optimālos risinājumus loģistikas ķēdes uzlabošanai, meklē risinājumus finanšu plūsmas uzlabošanai, kā arī meklē uzņēmuma vājās vietas. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi, kas radušies pētījuma rezultātā. Darba autors sniedz arī pamatotus priekšlikumu, kas izriet no analizētā un pētītā materiāla.
Atslēgas vārdi kurjerpasts, loģistika, termināli, transports
Atslēgas vārdi angļu valodā courier services, logistics, terminals, transport
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 09:15:00