Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Planning of marketing activities in a trading company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Lāsma Plukasa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 56 lpp, 8 tab., 11 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Speciālā mārketinga literatūra un informācija par uzņēmumu. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek analizēta mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā, specifiskās un mārketinga stratēģijas. Bakalaura darbā aplūkoti galvenie faktori, kuri ietekmē uzņēmuma mārketinga procesa plānošanu, kā arī mārketinga stratēģiju izvēli. Pētījuma daļā kā praktiskā bāze, izmantota parfimērijas un kosmētikas mazumtirdzniecības uzņēmums Douglas, izanalizējot uzņēmuma mārketinga darbību un izstrādājot rekomendācijas veikalu tīkla Douglas mārketinga darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Plukasa L. Uzņēmuma mārketinga darbības plānošana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Greitāne R. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 56 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga darbības plānošana tirdzniecības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning of marketing activities in a trading company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 08:12:14