Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Netiešās iztvaikošanas dzesēšanas modelēšana pie dažādiem gaisa plūsmas parametriem"
Nosaukums angļu valodā "Modeling of indirect evaporative cooling under different air flow parameters"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Lešinskis
Recenzents E.Dzelzītis
Anotācija Guntara Frīdenberga maģistra darbā Netiešās gaiss-gaiss iztvaikošanas dzesēšanas modelēšana atkarībā no plūsmu veida ir veltīts netiešās iztvaikošanas gaiss-gaiss dzesēšanas aprēķina modeļu analīzei un salīdzinājumam ar eksperimentālā stenda mērījuma rezultātiem. Dokuments parāda sistemātisku pētījumu iztvaikošanas dzesēšanas sistēmām. Tas ļauj pareizāk definēt, kādās vietās un kā ir iespējams efektīvi pielietot iztvaikošanas gaisa dzesēšanas sistēmas. Modeļi, kas parāda iztvaikošanas dzesēšanas iekārtas raksturlielumus, piemērotus ēkas enerģijas simulācijas programmām, ir aprēķināti. Tie ir bāzēti uz efektivitātes modeļiem ar vienkāršotu siltuma un masas bilances un pārvades vienādojumiem. Darba aktualitāte pamatojama ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 534 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 118. punktā Ja gaisa apstrādes iekārtā paredzēts gaisu arī dzesēt, izvērtē, vai kompresijas cikla dzesēšanas paņēmienu nevar aizstāt ar tiešās vai netiešās adiabātiskās dzesēšanas paņēmienu, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Maģistra darba modelēšanas un aprēķina daļā ir veikts pētījums salīdzinot aprēķina modeli ar mērījumiem eksperimentālajā stendā. Aprēķina modelis veidots MathWorks Matlab un MS Excel vidēs, lai iegūstamie dati būtu izmatojami tālākajos pētījumos. Maģistra darba apjoms 62 lpp., 8 pielikumi, 28 attēli, 3 tabulas, 53 formulas. Darbā tika izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Netiešā iztvaikošanas dzesēšana, adiabātiskā dzesēšana, gaisa dzesēšana, IEAC
Atslēgas vārdi angļu valodā Indirect evaporative cooilng, IEAC, adiaatic humidification
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 01:25:40