Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Grāmatvedības uzņēmuma darba pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Accounting company"s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.K.Didenko
Recenzents Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta nosaukums Grāmatvedības uzņēmuma darba pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām- analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības, un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir atspoguļota uzņēmuma vēsture un pamatdarbības apraksts, tiek apskatīta uzņēmuma vide un struktūra. Tiek veikta SVID analīze, un apskatīts finansiālais stāvoklis. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tiek noteiktas problēmas uzņēmumā. Projektu aprēķinu daļā tiek izvirzītas trīs iespējas problēmas risināšanai- motivācijas sistēmas izveide, darbinieku skaita palielināšana un darba sadale. Daļas beigās tiek aprēķinātas projektu izmaksas, kā arī produktivitāte. Tehnoloģiskajā daļā tiek veidotas klientu datu bāzes. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēti darba riski strādājot ar datoru, kā arī izstrādāts darba aizsardzības plāns, ar kura palīdzību plānots novērst darba riskus ar datoru. Grafiskajā daļā tiek atspoguļoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta apjoms: 67lpp. Darbā iekļautas 29 tabulas, 21 attēls un 7 formulas. Kopumā darba izstrādei izmantoti 21 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts, uznemejdarbiba,ekonomika, gramatvediba,
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma, business, economics, accounting,
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 13:12:38