Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze Latvijā un Itālijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Personal Income Tax System in the Latvia and Italy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba autore ir Dace Šikova, darba vadītāja- Tamāra Vanaga. Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinoša analīze Latvijā un Itālijā. Diplomdarba temata aktualitāte pamatojama ar to, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no nodokļiem, kura piemērošanas kārtība skar ne tikai miljonu strādājošo cilvēku intereses, bet arī ietekmē tautsaimniecības efektivitāti, kas ir atkarīga no nodokļa pareizas administrēšanas un iekasēšanas. Turklāt, ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda būtisku jebkuras valsts budžeta daļu, un tieši šis nodoklis ir dažādu iedzīvotāju sociālo grupu ieņēmumu regulators. Diplomdarba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Itālijā. Pētījuma priekšmets ir LR un IR iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība un tās atšķirīgas pazīmes. Diplomdarba mērķis ir noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļu administrēšanas kopīgās un atšķirīgās iezīmes Latvijas un Itālijas nodokļu sistēmās, kā arī novērtēt, cik lielā mērā ir noslogots darbinieks jeb nodokļu maksātājs ar iedzīvotāju ienākuma nodokli katrā no abām valstīm. Salīdzinājums Latvijas un Itālijas nodokļu sistēmām tiek veikts, ņemot vērā to, ka Latvijā pastāv proporcionālā nodokļu likme un Itālijā- progresīvā nodokļa likme, tādējādi nodokļa aprēķināšanas kārtība abās valstīs ir dažāda. Diplomdarba izstrādes gaitā ir secināts, ka abu valstu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumdošanas saturā un administrēšanas procesā pastāv vairākas ievērojamas atšķirības, un arī nodokļa aprēķina kārtība ir atšķirīga. Darbs sastāv no ievada, saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksta, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, kā arī pielikumiem. Darba apjoms ir 60 lpp. datora salikumā, neskaitot pielikumus. Darbā ir ietvertas 9 tabulas, 5 attēli, 3 formulas. Pielikumā ir 3 avoti, savukārt, bibliogrāfisko sarakstu veido 43 apraksta vienības.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Latvija, Itālija
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax, Latvia, Italy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 15:07:15