Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Improving the competitiveness of a catering company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Anotācija Bakalaura darbs tiek izstrādāts par sekojošu tēmu, „Ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana”. Darbā tiek izskatīti jautājumi par sabiedriskās ēdināšanas nozari Latvijā, noteikta konkurences loma valsts ekonomikā, kā arī uzskaitītas konkurences tirgus formas un apskatīti konkurences veidi, ko visbiežāk izmanto uzņēmumi cīņā ar esošajiem konkurentiem. Analītiskā apskata otrā daļa tiek veltīta uzņēmuma konkurētspējas noteikšanas metodēm, kurā apskatīti visbiežāk izmantotie uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes modeļi, kas sniedz priekšstatu par dotā uzņēmuma priekšrocībām un galvenajiem trūkumiem, un ļauj noteikt uzņēmuma darbības reālo stāvokli attiecīgā laika periodā. Analizējot iepriekš minētās konkurētspējas noteikšanas metodes, darba gaitā tiek papildus izpētītas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, kas, galvenokārt, balstās uz konkurētspējīgās priekšrocības veidošanu uzņēmumā. Šī modeļa pamatdoma ir ļaut izprast dažādu faktoru ietekmi uz organizācijas veiksmīgas darbības uzsākšanu un tās pilnveidošanu laika gaitā. Analītiskās daļas nobeigumā tiek padziļināti izskatīta pakalpojuma kvalitātes nozīme uzņēmumā, tā kā bakalaura darbā analizētā uzņēmuma pamatdarbība galvenokārt saistās ar tā sniegtajiem pakalpojumiem. Bakalaura darba pētījumu un aprēķinu daļas pirmā puse balstās uz uzņēmuma SIA LIDO darbības raksturojumu, sniedzot nelielu ieskatu uzņēmuma finanšu analīzē, resursu sadalījumā, kā arī SIA LIDO pamatdarbības novērtējumā. Praktiskās daļas otrā puse paredz SIA LIDO konkurētspējas novērtējumu, analizējot uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi pēc GE matricas modeļa, tādejādi ļaujot noteikt uzņēmuma konkurētspējas līmeni attiecīgajā nozarē. Rezultātā tiek noteiktas galvenās uzņēmuma priekšrocības un tā darbības trūkumi. Pētījuma beigu daļā tiek izvērtēta un raksturota SIA LIDO pakalpojuma kvalitāte un noteiktas dotā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, ņemot vērā aptaujā iegūtos datus. Darba nobeigums atspoguļo autora domas un izdarītos secinājumus par bakalaura darbā izpētīto, kā arī tiek doti priekšlikumi saistībā ar analizētā uzņēmuma nākotnes perspektīvām. Bakalaura darba apjoms ir 59 lpp., darbā ir 34 attēli un 3 tabulas, izmantoti 18 informācijas avoti un pievienots viens pielikums.
Atslēgas vārdi konkuretspeja
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 17:44:00