Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pašvaldību funkcijas un to izpilde Iecavas novadā”
Nosaukums angļu valodā „Local government functions and their fulfillment in Iecava municipality”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Anita Pleša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Survilo Bakalaura darba temats: Pašvaldību funkcijas un to izpilde Iecavas novadā Bakalaura darba apjoms: 67 lpp., 1 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Akadēmiskā literatūra par pašvaldībām, normatīvie akti, LR likumi, pašvaldību nolikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā apskata daļā tiek pētīti pašvaldību uzdevumi un pienākumi, kā arī autonomās funkcijas, kuras pašvaldībām jāveic iedzīvotāju labā. Tiek veidots ieskats Dānijas, Zviedrijas un Vācijas vietējo pašvaldību funkcijās un to izpildē. Pētījumu un aprēķinu daļā, pētāma konkrēta pašvaldība un tās funkciju izpilde Iecavas novada pašvaldība. Neliels ieskats ir veikts pašvaldības budžetā - ienākumu un izdevumu analīze. Lai uzzinātu iedzīvotāju attieksmi par Iecavas novada pašvaldības darbu un funkciju izpildi, tiek veikta iedzīvotāju anketēšana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pleša A., Pašvaldību funkcijas un to izpilde Iecavas novadā: Bakalaura darbs / Zinātn. vadītāja Survilo T. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 67 lpp.
Atslēgas vārdi Pašvaldību funkcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Local government functions
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 21:25:07