Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Pilno zobu protēžu izgatavošanas tehnoloģijas brāķu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Fails in Complete Dentures Manufacturing Technology
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Profesors Genādijs Sagalovičs
Recenzents Profesors Aldis Balodis
Anotācija Dotā bakalaura darba nosaukums ir Pilno zobu protēžu izgatavošanas tehnoloģijas brāķu analīze. Darbam ir 10 nodaļas, un katra no tām ir sadalīta apakšnodaļās. Pirmajā daļā ir aprakstīts, kas ir pilnās zobu protēzes. Nodaļa ietver sevī akrila pilno zobu protēžu aprakstu. Darba otrajā daļā aplūkota akrila plastmasu pielietošanas tehnoloģija, to iespējamās īpašību izmaiņas. Nodaļa sastāv no 4 apakšnodaļām. Trešā daļā tiek izskaidrotas akrila plastmasu fizikāli - mehāniskās īpašības. Ceturtās nodaļas nosaukums ir Plastmasas, ko ražo rūpniecībā priekš stomatoloģijas. Katra no 3 apakšnodaļām apraksta kādu no plastmasas veidiem. Piektā nodaļa ir veltīta iespiedumu materiāliem. Dotā nodaļa satur uzskatāmu tabulu, kur attēlota iespiedumu materiālu klasifikācija. Šajā nodaļā ir 3 apakšnodaļas. Bakalaura darba sestā nodaļa apraksta un izskaidro, kas ir neilona protēzes, to priekšrocības un trūkumus. Vienā no 2 apakšnodaļām ir akrila un neilona protēžu salīdzinājums pēc dažādiem kritērijiem, kas attēlots tabulas veidā. Septītā nodaļa ir darba praktiskās daļas sākums. Tajā ir statistiskie dati par protēžu brāķu daudzumu un biežumu pētāmajā laika posmā un to procentuālo daļu no kopīgāizstrādājumu skaita. Nodaļa satur 1 tabulu un 2 grafikus. Astotā darba nodaļa sastāv no 9 apakšnodaļām. Katrā no apakšnodaļām ir detalizēta protēzes izveides etapu analīze un rekomendācijas ārstiem un tehniķiem. Bakalaura darba devītā nodaļa sastāv no 8 apakšnodaļām. Katra no tām apraksta kādu no biežāk sastopamajiem defektu, brāķu veidiem. Pēdējā desmitā darba nodaļa ir kopīgās statistikas apkopojums grafiskā veidā. Kopējais darba apjoms ir 44 lapas. Bakalaura darbs satur 2 attēlus, 2 shēmas, 3 grafikus un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Pilno zobu protēžu izgatavošanas tehnoloģijas brāķu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Fails in Technology of Complete Dentures Manufacturing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 21:31:39