Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Transporta un loģistikas uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstība "
Nosaukums angļu valodā "Development of service provision model for transport and logistics companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof.,Dr.oec. K.Didenko
Recenzents asoc.prof.,Dr.oec. L.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba tēma ir Transporta un loģistikas uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstība.Maģistra darba tēmas aktualitāti nosaka tas fakts, ka transports un loģistika ieņem ļoti būtisku lomu pasaules tautsaimniecības attīstībā, jo bez tā nav iedomājama nevienas ražotnes darbība. Latvija jau vēsturiski atrodas tirdzniecības ceļu krustpunktā - tā atrodas kravu plūsmas krustpunktā starp rietumiem un austrumiem, kā arī starp ziemeļiem un dienvidiem, tādēļ mums ir dota iespēja apkalpot tranzīta plūsmas starp abiem šiem virzieniem. Lai to attīstītu nepieciešams pilnveidot esošos pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas ļaus palielināt transporta un loģistikas uzņēmumu konkurētspēju un būs par atbalstu Latvijas ekonomikas attīstībai. Organizējot sauszemes pārvadājumus un pārvadājumus kopumā ir iespējams izmantot dažādas pilnveidošanas metodes. Diplomdarba ierobežotā apjoma dēļ aplūkoti jautājumi par starptautisko autopārvadājumu organizēšanu un fiskālo pārstāvi kā loģistikas pakalpojumu aģentu ar priviliģētām iespējām. Analizētais pārvadājuma virziens ir eksporta un tranzīta kravu plūsmas uz Krieviju, ar to saistītā likumdošana un attīstības iespējas. Darba pētījuma objekts ir transporta un loģistikas uzņēmumi Latvijā. Pētījuma priekšmets ir fiskālā pārstāvja priekšrocību izmantošana loģistikas pakalpojumu attīstībā. Maģistra darba mērķis uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt sauszemes kravu pārvadājumu analīzi uz Krieviju,izpētīt Latvijas perspektīvas tranzīta pārvadājumiem, noteikt esošās problēmas un piedāvāt risinājumus pakalpojumu attīstībai. Pētījuma hipotēze izstrādājot pakalpojuma sniegšanas modeli, kurā integrētas fiskālā pārstāvja priekšrocības, palielināsies tranzīta kravu apjomu uz Krieviju. Mērķa sasniegšanai darba autore ir noteikusi šādus uzdevumus: Izvērtēt transporta pārvadājumu un loģistikas nozīmi; Aplūkot ārējās tirdzniecības ietekmi uz transporta nozari Transporta nozares novērtējums Latvijā Analizēt sauszemes pārvadājumu organizēšanas īpatnības uz Krieviju Izpētīt likumdošanas aspektu ietekmi uz kravu pārvadājumiem Novērtēt fiskālā pārstāvja priekšrocības loģistikas pakalpojumos Izstrādāt pakalpojumu sniegšanas modeli, integrējot fiskālo pārstāvi un novērtēt tā perspektīvas Latvijas tranzīta apjomu pieaugumā Prognozēt pārvadājuma apjomu izmaiņas Uz analīzes pamata izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus Maģistra darba zinātniskā novitāte ir fiskālā pārstāvja izmantošana loģistikas pakalpojumu sniegšanā, jo Latvijā tā darbība ir atļauta kopš 2011.gada janvāra un līdz šim brīdim tam pieteikušies tikai pieci uzņēmumi.
Atslēgas vārdi transports, ārējā tirdzniecībā, fiskālais pārstāvis, pakalpojuma modelis, kravu pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā transport, external trade, fiscal agent, model of services, freight transport
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 15:50:00