Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu loma Latvijas pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanā”
Nosaukums angļu valodā “Role of Taxes in Budget Revenue of Latvian Municipalities”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents N.Jezdakova RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir "Nodokļu loma Latvijas pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanā". Diplomdarba mērķis ir izpētīt nodokļu lomu pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanā Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus nodokļu ieņēmumu palielināšanai pašvaldībās. Nodokļiem ir svarīga loma pašvaldību attīstībā, jo tie veido lielu daļu no pašvaldību budžetu ieņēmumiem, savukārt pašvaldībām ir liela loma sabiedrības vajadzību apmierināšanā, un, lai pašvaldības varētu gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un veselības aprūpes pieejamību, kā arī pildīt citas savas funkcijas, tām ir nepieciešami šie nodokļu ieņēmumi. Laika periodā no 2006. 2008. gadam nodokļu ieņēmumiem pašvaldību kopbudžetā ir bijusi tendence pieaugt, bet 2009. gadā ekonomiskās krīzes ietekmē, samazinoties darba ņēmēju skaitam un vidējai darba samaksai, strauji samazinājās pašvaldību nodokļu ieņēmumi. 2010. gadā un 2011. gadā pašvaldību budžetā ir vērojams neliels nodokļu ieņēmumu pieaugums, taču valstī pastāvošais augstais darbaspēka nodokļu slogs kavē ekonomisko aktivitāti un nemazina ēnu ekonomikas īpatsvaru. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti teorētiskie jautājumi par Latvijas pašvaldību budžetu būtību un to ieņēmumu veidiem, raksturoti pašvaldību budžetu veidojošie nodokļi Latvijā, kā arī sniegts neliels ieskats par pašvaldību budžetu struktūru un tās ietekmējošiem nodokļiem Igaunijā un Lietuvā. Diplomdarba otrajā nodaļā veikta Latvijas pašvaldību kopbudžeta ieņēmumu struktūras un dinamikas analīze, bet trešajā nodaļā salīdzināts nodokļu ieņēmumu īpatsvars savstarpēji atšķirīgu trīs pašvaldību budžetos, kā arī izstrādāti priekšlikumi nodokļu ieņēmumu palielināšanai pašvaldībās. Diplomdarba pētījuma objekts ir Latvijas pašvaldību budžetu ieņēmumi. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir nodokļu lomas analīze Latvijas pašvaldību budžetu ieņēmumos. Darba apjoms 68 lappuses. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti, ievietotas 20 tabulas, 24 attēli.
Atslēgas vārdi nodokļi, pašvaldības, ieņēmumi, budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes, municipalities, revenue, budget
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2012 13:00:23