Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Pakalpojumu dažādošanas ekonomiskais pamatojums SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””
Nosaukums angļu valodā „Economic justification for diversification of services in „Olimpiskais centrs „Ventspils”Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Darba autors: Edgars Babra Darba tēma: Pakalpojumu dažādošanas ekonomiskais pamatojums SIA Olimpiskais centrs Ventspils Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Ekonomika Darba zinātniskais vadītājs:. Mg.oec., lektors Normunds Balabka Darba apjoms: Pētījums sastāv no divām nodaļām un piecām apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 75 lapasuses. Darbā ir integrētas 11 tabulas, 26 attēli un septiņi pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 35 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Pakalpojums, pakalpojumu dažādošana, Piedzīvojumu Parks, Olimpiskais centrs Ventspils, BMX halle. Darba mērķis: Veikt OCV un tā struktūrvienības Piedzīvojumu Parka Ventspils esošo pakalpojumu analīzi. Izstrādāt un analizēt jauna pakalpojuma nepieciešamību, ekonomisko pamatojumu. Pētījuma metodes: Darba izmantota dokumentu, situācijas, konkurentu, statistiskā analīze un anketēšana. Darba rezultāti: Darba gaitā apskatot OCV un tā struktūrvienību Piedzīvojuma Parka Ventspils pakalpojumus, tika secināts, ka ir nepieciešama pakalpojumu dažādošana. Nepieciešamība rodas tādēļ, ka esošajiem pakalpojumiem ir izteikta sezonalitāte. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Babra E. Pakalpojumu dažādošanas ekonomiskais pamatojums SIA Olimpiskais centrs Ventspils: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Balabka N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 85 lpp.
Atslēgas vārdi Pakalpojums, pakalpojumu dažādošana, Piedzīvojumu Parks, Olimpiskais centrs Ventspils, BMX halle
Atslēgas vārdi angļu valodā Service, diversification of services, Piedzīvojumu Parks, Olympic Centre Ventspils, BMX hall.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:04:57