Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianta izvēles ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic base of dwelling house management options
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs SIA RUUKI Latvia, A.Tambovcevs
Recenzents SIA Vides projekti, Mg.oec. J.Grizāns
Anotācija Diplomprojektā „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianta izvēles ekonomiskais pamatojums” apskatīti, analizēti un salīdzināti dažādi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas varianti. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka pieaugošā sabiedrības ieinteresētība par dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Turklāt, dzīvojamā fonda nolietošanās un komunālo pakalpojumu cenu sadārdzinājums mudina dzīvokļu īpašniekus meklēt izdevīgākus nosacījumus un kvalitatīvāku pakalpojumu apsaimniekošanas tirgū. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, kā arī grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika izpētīta dzīvojamā fonda tiesiskā bāze, analizēti kopīpašuma pārvaldīsanas varianti un apkopoti dzīvojamo ēku raksturojošie parametri. Projekta aprēķinu daļa satur apsaimniekošanas uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi. Šajā daļā tika veikti māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formu analīze un sinteze, kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrības izmaksu aprēķini. Tehnologiskajā daļā tiek salīdzināti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas varianti, kā arī apkopoti iedzīvotāju aptaujas dati. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izpētīti SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Mežciems” darba un dabas aizsardzības jautājumi. Grafiskajā daļā iekļauti diplomprojekta autores patstāvīgi izveidotie materiāli, kuri atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 92 lapaspuses. Diplomprojekta tapšanas gaitā tika izmantoti 23 literatūras avoti. Kopumā diplomprojektā iekļauti 25 attēli un 7 tabulas. Diplomprojekta pielikumu daļā pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Dzīvojamās mājas pārvaldīšana, apsaimniekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā dwelling house management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 12:35:44