Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētu paradigmu attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Cities Paradigms
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. S.Treija
Recenzents Lekt. A.Fersters
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas programmas 4.kursa studentes Alises Ārgales Bakalaura darbs ar nosaukumu "Pilsētu paradigmu maiņa. 20.gs otrajā pusē un 21. gs sākumā". Šī darba mērķis ir apskatīt pasaules pilsētu paradigmas un kā tās mainās globalizācijas procesu ietekmē, kādi jauni lieli attīstības projekti tiek plānoti un īstenoti pasaulē. Par darba teorētisko bāzi tiek izmantoti pilsētu struktūru apraksti, gan no arhitektūras, socioloģijas, politikas, ekoloģijas un ekonomikas viedokļa. Darbā pētītas likumsakarības, kuras, veidojoties pilsētai, definē tās paradigmas, definētas arī 20. gs otrās puses globālās izmaiņas un pētīts, kā tās ir mainījušas pilsētas paradigmu. Izpētīti arī pilsētas komplekss, procesi un identificēti to iniciētie attīstības projekti. Tā pat arī izpētīts kā izmaiņas globālā mērogā ietekmē Baltijas jūras reģiona pilsētas un Rīgu. Darbā tika izmantotas sekojošas analītiskās metodes - salīdzinošā analīze, definējot pilsētu formas; strukturālā analīze, apskatot pilsētu kompleksa elementus; grafiskā analīze, apskatot pilsētas attīstības stadijas. Darba rezultātā secināts, ka 20. gs otrajā pusē tehnoloģijas, informācijas un ekonomikas attīstība un iniciētie procesi ienesuši lielas pārmaiņas pilsētvidē. Globalizācijas ietekmē pilsētās koncentrējas arvien vairāk iespēju, funkciju, problēmu, kas veicina pilsētu izaugsmi un izmaiņas tās paradigmās. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā izveidē izmantoti 58 literatūras avoti. Tā apjoms ir 54 lapaspuses, 18 kartes, 11 attēli, 6 grafiki, 7 shēmas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Pilsēta, paradaigma
Atslēgas vārdi angļu valodā City, paradigm
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2012 22:23:28