Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Rīgas brīvostas konkurētspējas novērtējums un attīstības perspektīvas Baltijas jūras reģionā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Riga Freeport Competitiveness and Prospects for its Development in the Baltic Sea Region”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Diplomdarba tēma Rīgas brīvostas konkurētspējas novērtējums un attīstības perspektīvas Baltijas jūras reģionā. Diplomdarba autore ir Inita Gadzāne. Darba mērķis ir novērtēt Rīgas brīvostas konkurētspēju un attīstības perspektīvas, balstoties uz darbā veikto Baltijas jūras pārvadājumu nozares analīzi. Diplomdarbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta un pielikuma. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, kā arī ostu konkurētspēju ietekmējošie faktori. Otrajā nodaļā ir analizēts Baltijas jūras pārvadājumu tirgus, tā attīstības dinamika un Rīgas brīvostas darbība, kā arī apskatīta Baltijas jūras ostu konkurences vide, Eiropas Savienības politika jūras pārvadājumu jomā un nozari regulējoši tiesību akti. Trešajā nodaļā tiek veikta politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko faktoru analīze un stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. Tāpat tiek analizēta Rīgas brīvostas konkurētspēja un novērtētas tās attīstības perspektīvas. Darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 90 avoti, datu atspoguļošanai izmantotas 7 tabulas un 12 attēli. Kopējais darba apjoms ir 75 lapas.
Atslēgas vārdi Rīgas brīvosta, konkurētspēja, attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Freeport, competitiveness, development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 10:10:49