Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras problēmu analīze pašvaldībās
Nosaukums angļu valodā Problem Analysis of Information Technology Infrastructure in Municipalities
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Recenzents Dr. sc. ing. Jans Šlihte
Anotācija Maģistra darbā ir pētīta Latvijas pašvaldību IT infrastruktūras esošā situācija, identificētas IT infrastruktūras problēmas un piedāvāti šo problēmu risinājumi. Projekta daļā ir aprakstīts Madonas novada pašvaldības IT infrastruktūras uzlabošanas projekts. Maģistra darba mērķis ir veikt pastāvošo problēmu apzināšanu Latvijas pašvaldībās IT infrastruktūras pārvaldības un uzturēšanas jomā, sniegt risinājumus šīm problēmām, kā arī noteikt iespējamos pasākumus, kas veicami, lai optimizētu IT infrastruktūru. Maģistra darba izstrādes rezultātā ir aprakstīta IT infrastruktūras pārvaldība pamatā balstoties uz ITIL, raksturotas dažādas IT pārvaldības tehnoloģijas (ietvari un standarti). Balstoties uz teorētisko pamatojumu detalizēti raksturota Madonas novada pašvaldības esošā situācija IT infrastruktūras jomā, identificētas problēmas un piedāvāti problēmu risinājumi. Projekta daļa satur sekojošus punktus IT risinājuma koncepcijas un projekta aptvēruma aprakstu, norises procesa aprakstu, kvalitātes pārvaldības aprakstu, personāla pārvaldības aprakstu, komunikācijas nodrošināšanas aprakstu, gaitas kontroles aprakstu un risku pārvaldības aprakstu. Maģistra darbs ar projekta daļu ir izklāstīts 4 nodaļās un tas satur 114 lpp., 11 tabulas, 16 attēlus un 5 pielikumus. Tika izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi IT infrastruktūras pārvaldība; IT infrastruktūra; Pašvaldību IT problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā IT infrastructure managment; IT infrastructure; IT problems of municipalities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 14:03:01