Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Otto motora vadības sistēmas simulators"
Nosaukums angļu valodā "Otto engine control system simulator"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
Recenzents MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Anotācija Maģistra darba nosaukums ir ,,Otto motora vadības sistēmas simulators. Darba galvenais mērķis - izprojektēt un uzbūvēt reāli strādājošu Otto motora vadības sistēmas simulatoru. Simulators ir iekārta, ar kuras palīdzību var modelēt Otto motora vadības sistēmas darbības traucējumus, un tas ir ļoti noderīgs palīglīdzeklis mācību procesā. Simulators ir uzbūvēts iespējami kompakts un energoneatkarīgs. Iespējamā Otto motora vadības sistēmas traucējumu modelēšana aptver visas sistēmas komponentes, kuras nepieciešamas motora darbībai ( degvielas padeves sistēma, degvielas tvaiku absorbcijas sistēma, izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma un aizdedzes sistēma). Šāds maģistra darba projekta risinājums izvēlēts, vadoties no diviem aspektiem. Pirmkārt, stendam jābūt kompaktam un mobilam, otrkārt, jābūt iespējai modelēt iespējami daudz vadības sistēmas darbības traucējumus. Informācijai par motora vadības sistēmas darbību jābūt viegli pieejamai un uzskatāmai. Nepieciešamā informācija projekta veikšanai tika iegūta no dažādiem avotiem: specifiskas tehniskās literatūras, tehnisko datu informatīvajām bāzēm, kā arī interneta resursiem, novērojumiem, u.c. Projekts ir paveikts saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem. Simulatora izgatavošanas laikā ir iegūtas jaunas atziņas, kuras var tikt izmantotas jaunu, līdzīgu projektu īstenošanā. Darba aprakstošā daļa satur 86 lapas teksta latviešu valodā, 29 attēlus. Grafiskās daļa satur: sešus A1 formāta rasējumus un vienu A1 formāta tehnoloģisko karti detaļas izgatavošanai. Pielikumā rasējumu specifikācijas. Atslēgas vārdi: simulators, Otto, sistēma.
Atslēgas vārdi simulators, Otto, sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā simulator, Otto, system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 16:44:45