Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Lielveikals ar nesošo tērauda karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Steel frame supermarket"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs L.Gaile
Recenzents B.Gaujēna
Anotācija Diplomdarbs sadalīts pētnieciskajā un inženierprojekta daļā. Pētnieciskās daļas mērķis ir iepazīties ar viļņotā jumta seguma kā stinguma diafragmas darbības principu, konstruktīvajām prasībām un analizēt tās aprēķinu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta stinguma diafragmas klasifikācija, izdalītas aprēķina īpatnības un noskaidrotas konstruktīvās prasības un raksturīgie mezgli katrā klasifikācijas veidā. Tāpat tika analizēts stinguma diafragmas aprēķins, noskaidrotas noteicošās pārbaudes un izpētīta kā loksnes, tā arī nesošā karkasa ģeometrijas ietekme uz stinguma diafragmas bīdes elastību un kopējām izliecēm. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts ēkas projekts, kurā sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē un šīs zināšanas pielietotas konkrēto zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā. Paskaidrojošā inženierprojekta daļā aprakstītas galvenās ēkas konstrukcijas un tās plānojums, veikta galveno nesošo elementu dimensionēšana un izskaidrota konkrētās ēkas būvniecības tehnoloģija. Grafiskajā inženierprojekta daļā izstrādāts ēkas ģenplāns, arhitektūras plānojums un ēkas fasādes, galvenās nesošās konstrukcijas un to darba rasējumi, kā arī būvniecības ģenplāns un kalendārais būvdarbu veikšanas grafiks. Diplomdarba apjoms ir 195 lappuses, 54 tabulas, 99 attēli un diagrammas, 10 A1 formāta rasējumu lapas. Darba izstrādē tika izmantoti 22 zinātniski-tehniskās literatūras avoti, tai skaitā būvnormatīvi, interneta resursi un metodiskie norādījumi.
Atslēgas vārdi stinguma diafragma, stinguma disks, profilloksnes, viļņotais jumta segums, telpiskais stingums
Atslēgas vārdi angļu valodā stressed skin, shear diaphragm, corrugated roof covering, rigidity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 17:52:53